(Брой резултати: 22)
 2
Факсимиле на писмо от Тодор Влайков до Цанков (1)
Факсимиле на стихотворението "Десет минути" (2)
Факсимилета от търговските книги на фирмата "Бостанджиооглу-Райкович" в Цариград (1)
Фактура за пренасяне на стоки (1)
Фауст (1)
Физиология на кръвта и кръвообращението (1)
Физиология на храносмилането (1)
Фолклорни материали за село Каменица (1)
Фотокопия на документи относно библиотека "Звънче" (1)
Фотокопия от първите издания на стихотворенията "Предсмъртно" и "Прощално" (1)
 2