Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Всички"=2004$
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
Година на издаване: 2004
Фонд: Ромска култура
Държател: Библиотечен фонд "Рома Верситас"
ID: BG08L0000271

Година на издаване: 2004
Фонд: Ромска култура
Държател: Столична библиотека
ID: BG08L0002676
Година на издаване: 2004
Фонд: Ромска култура
Държател: Столична библиотека
ID: BG08L0002680
Книга
Подзаглавни данни: Доклади от теренно изследване, 16-22 юли 2003 г.
Година на издаване: 2004
Фонд: Ромска култура
ID: BG08L0005972
Книга
Подзаглавни данни: Първа част
Година на издаване: 2004
Фонд: Ромска култура
Държател: Библиотечен фонд "Рома Верситас"
ID: BG08L0005998
Година на издаване: 2004
Фонд: Ромска култура
Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" - Габрово
ID: BG08L0006002
Подзаглавни данни: Политико-литературни очерци и документи
Година на издаване: 2004
Фонд: Фани Попова-Мутафова
Държател: Институт за литература при БАН
ID: BG08L0008799
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):