Части от колекцията:
 
Година на издаване: 1926
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1926-1932
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
 
Година на издаване: 1925-1926
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: За стихотворението "Селска хроника''
Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Брой: 1
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Уточняване на дейността на БКП в Рилската долина
Година на издаване: 1963
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1938
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
 
Година на издаване: 1932
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1926
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 

Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека
 
Година на издаване: 1938
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: оригинал
Година на издаване: 1926
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: ученическа
Година на издаване: 1926
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: машинопис
Година на издаване: 1953
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Окръжният комитет в Разлог
Година на издаване: 1940
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Популярно механо-техническо списание
Година на издаване: 1927
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
 
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
 
Година на издаване: 1940
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
 
Година на издаване: 1939
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
 
Година на издаване: 1947
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
 
Година на издаване: 1963
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей