Части от колекцията:
 
Година на издаване: 1896
Фонд: Иван Вазов
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008667
 
Фонд: Иван Вазов
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008669
 
Фонд: Иван Вазов
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008671
 
Подзаглавни данни: Месечно литературно списание - юбилейна книга, ред. К. Сагаев
Година на издаване: 1919-1920
Фонд: Иван Вазов
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008679
 
Подзаглавни данни: Биография
Година на издаване: 1910
Фонд: Иван Вазов
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008680
 
Подзаглавни данни: Сборник за тържествата и чествуванията на народния поет по случай 50 год. от неговата книжовна дейност
Година на издаване: 1921
Фонд: Иван Вазов
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008681
 
Подзаглавни данни: Част първа (А-Н)
Година на издаване: 1889
Фонд: Иван Вазов
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008686
 
Година на издаване: 1897
Фонд: Иван Вазов
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008690
 
Подзаглавни данни: По памятникам народной словесности и произведеням новышей печати-Т.II
Година на издаване: 1889
Фонд: Иван Вазов
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008697
 
Подзаглавни данни: По памятникам народной словесности и произведеням новышей печати-Т.I
Година на издаване: 1889
Фонд: Иван Вазов
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008699
 
Подзаглавни данни: В два тома - Т. 1.
Година на издаване: 1879
Фонд: Иван Вазов
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008705
 

Подзаглавни данни: Исторически издирвания с една карта
Година на издаване: 1917
Фонд: Иван Вазов
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008666
 
Година на издаване: 1883
Фонд: Иван Вазов
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008710
 
Фонд: Иван Вазов
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0010207
 
Подзаглавни данни: С 125 портрети, типове и носии в текста
Година на издаване: 1894
Фонд: Иван Вазов
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008708