(Брой резултати: 47)
 2 3
В. Л. (56)
Еталон: Лазаркевич, Вадим
Вазов, Ив. (2)
Еталон: Вазов, Иван
Вазов, Иван (13)
Еталон: Вазов, Иван
Вазов, Иван (1)
Еталон: Вазов, Иван
Вазов, Иван Минчев (1)
Еталон: Вазов, Иван
Вазов, Иван Минчов (144)
Еталон: Вазов, Иван
Вазов, Минчо (1)
Еталон: Вазов, Минчо
Вазова, Бинка Борисова (1)
Вазова, Съба (1)
Еталон: Вазова, Съба
Вапцаров, Борис Йонков (8)
Еталон: Вапцаров, Борис
Вапцаров, Йонко Николов (5)
Еталон: Вапцаров, Йонко
Вапцаров, Никола (15)
Еталон: Вапцаров, Никола
Вапцаров, Никола Йонков (7)
Еталон: Вапцаров, Никола
Вапцарова, Бойка (7)
Еталон: Вапцарова, Бойка
Вапцарова, Елена Везюва (10)
Еталон: Вапцарова, Елена
Вапцарова, Райна (11)
Еталон: Вапцарова, Райна
Василев, В. (2)
 2 3