(Брой резултати: 22)
 2
Пазарджик (4)
Панагюрище (4)
Еталон: Панагюрище
Панагюрище, град Златица, гр. (1)
Еталон: Панагюрище
Париж (31)
Еталон: Париж
Перущица (1)
Еталон: Перущица
Перущица, град (1)
Еталон: Перущица
Петербург (3)
Еталон: Санкт Петербург
Петрич, село (1)
Еталон: Петрич, село
Пирин (9)
Плевен (20)
Еталон: Плевен
Пловдив (72)
Еталон: Пловдив
Пловдив, град (3)
Помпей (4)
Прага (17)
Еталон: Прага
 2