Из Банско - 1937 г.

Контекстно търсене:
Всички изписвания; Из Банско - 1937 г.