Виж дигитално копие
 
Част от колекции:
 
Фонд: Ромска култура
Творчество: Художествената литература представя проза и поезия от ромски автори (есета, разкази, романи, пиеси, приказки, стихотворения), в самостоятелни издания, сборници и антологии. Тук са творби както на класици от ромски произход, така и на много млади автори като Деян Колев, Теодора Крумова, Албена Дедова и др. Съществена част от този раздел представлява архивът на Иван Кирилов от ръкописи, машинописи и книги с автограф. Дигитализирани са и някои от важните книги на Сали Ибрахим. Представени са и критически изследвания върху ромската литература......[за повече вижте в Детайли]