Части от колекцията:
 

Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Спомени и бележки за Н. Вапцаров
Година на издаване: 1965
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1948
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1948
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Когато Н. Вапцаров е следвал в Морското училище
Година на издаване: 1969
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Спомен-писмо
Адресат: Минев
Година на издаване: 1948
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Спомени от Теодора Пейкова
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1948
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Съученик на Н. Вапцаров в Машинното училище
Година на издаване: 1948
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 

Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека
 
Година на издаване: 1948
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 

Подзаглавни данни: [Стихотворение]
Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: Борец за българо-съветската дружба
Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: Знаме на бригадирите
Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: Машинен техник, поет, борец-антифашист
Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека
 
Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека
 
Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Спомен-разказ
Година на издаване: 1965
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1948
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Знаме на моите спомени
Година на издаване: 1965
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1948
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1958
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Никола Вапцаров пред съда
Година на издаване: 1967
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Как се запознах с поета Никола Йонков Вапцаров
Година на издаване: 1953
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1948
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1946
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1948
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Пламенен поет-комунист. Спомени и бележки
Година на издаване: 1979
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Сърцето му беше пълно с любов ...
Година на издаване: 1959
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1948
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1948
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1949
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1948
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1948
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1948
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Човекът Вапцаров и Из революционната дейност на Н. Вапцаров
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1966
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Спомени-писмо
Година на издаване: 1948
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Изрезки от различни вестници
Година на издаване: 1970
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1948
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН