Части от колекцията:
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН

________________________________________

Н. Вапцаров-снимки : други
Снимка на Антон Попов в София (1939 г.)

Виж още.....
Снимка на близки на Никола Вапцаров от по-ново време_4

Виж още.....
Снимка на близки на Никола Вапцаров от по-ново време_5

Виж още.....
Македонски литературен кръжок "Н. Й. Вапцаров" – София, с ръководител М. Ив. Сматракалев ( 1953 г.)

Виж още.....
Албум "Кормило" на Никола Вапцаров, съдържащ снимките на сътрудниците на в. "Кормило"

Съдържа 18 бр. портретни снимки.
Виж още.....
Антон Попов на Витоша – Княжево

Виж още.....
Снимка на Антон Попов на Витоша (1941 г.)

Виж още.....
Антон Попов на Витоша

Виж още.....
Снимка на Антон Попов на път за Витоша (1941 г.)

Виж още.....
Снимка на близки на Никола Вапцаров от по-ново време_2

Виж още.....
Снимка на Антон Попов от лична карта

Снимка на Антон Попов от лична карта, с. Гега (Игуменец), 1934-35 г.
Виж още.....
Снимка на близки на Никола Вапцаров от по-ново време

Виж още.....
Снимка на Антон Попов в София, в Парка на свободата (1939 г. )

Виж още.....
Снимка на Антон Попов в с. Гега (Игуменец), 1936 г.

Виж още.....
Снимка на Антон Попов като учител в с. Гега (Игуменец), 1936 г.

Виж още.....
Снимка на Антон Попов на връх Вихрен (1939 г.)

Виж още.....
Снимка на Антон Попов на Пирин (1939 г.)

Виж още.....
Снимка на Антон Попов на Пирин (1936 г.)

Виж още.....
Снимка на Антон Попов с Магда Колчакова на Витоша

Виж още.....
Снимка на Крум Попов, Антон Попов, баба Гюргя и Вангелия Митрева (1917 г.)

Виж още.....
Откриване паметника на Антон Попов в Самуилово

Виж още.....
Антон Попов като запасняк в Солун(1941 г.)

Виж още.....
Приятелки на Бойка Вапцарова

Виж още.....
Портретна снимка на Елена Вапцарова

Виж още.....
Семейството на Никола Вапцаров

Виж още.....
В градината на Вапцарови, 1922

Виж още.....
Къща музей "Н. Й. Вапцаров" в град Банско

Виж още.....
Стая от къщата музей "Н. Й. Вапцаров", Банско

Виж още.....
Стаята на поета Н. Вапцаров в музея

Виж още.....
Гостната стая в къщата музей "Н. Й. Вапцаров", Банско

Виж още.....
Гостната стая в къщата музей "Н. Й. Вапцаров" от няколко различни погледа

Виж още.....
Изгледи от Годеч

Виж още.....
Снимка на близки на Никола Вапцаров от по-ново време_3

Виж още.....
Група приятели на Бойка и Никола Вапцарови

Виж още.....
Преместването на тленните останки на Антон Попов в Петрич (1949 г.)_1

Виж още.....
Приятелки на Бойка Вапцарова

Виж още.....
Снимка на Виолета за Бойка и Никола Вапцарови

С посвещение от 07.10.1938 г, София
Виж още.....
Приятелки на Бойка Вапцарова на морето

Виж още.....
Снимка в градината

Виж още.....
Портретна снимка на Елена Вапцарова

Виж още.....
Елена Вапцарова в Протестантския колеж в Самоков

Виж още.....
Елена Вапцарова със съвипускниците и преподавателите в Американския колеж в Самоков

Виж още.....
Снимка на Стобския районен комитет на БКП

Виж още.....
Картичка на Банско с Пирин(1935 г.)

Виж още.....
Снимка на Янка за Бойка и Никола Вапцарови

С посвещение от 07.10.1938 г., София
Виж още.....
Антон Попов с Росица Босева и др. в ресторант (19 декември 1941 г.)

Виж още.....
Антон Попов и Кирил Николов на път за Витоша, 1940-41 г.

Виж още.....
Антон Попов, Стоян Сотиров, Михаил Матеев, М. Сматракалев, Кирил Николов в кафене "Средец"( 1941 г.)

Виж още.....
Антон Попов (вляво, облегнат на арката), с. Сарът, 1936-37 г.

Виж още.....
Антон Попов на Витоша, 1940-41 г.

Виж още.....
Антон Попов с Коста Веселинов (крайния вдясно), до него Кирил Николов, до него Л. П. – в София, 1939 г.

Виж още.....
Коста Веселинов (вдясно), Кирил Николов и др. в Беломорието, 1939 г.

Виж още.....
Антон Попов (пред дете) с група войници в Беломорието, 1940 г.

Виж още.....
Антон Попов (първия на масата) с войници в Беломорието, 1941 г.

Виж още.....
Снимка на Антон Попов (в гръб) в Беломорието, 1941 г.

Виж още.....
Снимка на паметника на Антон Попов и на училището в Самуилово

Виж още.....
Антон Попов (прав) с войници в Беломорието

Виж още.....
Антон Попов и Кирил Николов (?) на ул. "Търговска", София, 1940-41 г.

Виж още.....
Снимка на Антон Попов с група, Пирин, 1939 г.

Виж още.....
Георги Деспотов, Антон Попов, Симеон Попов (чичо на Антон Попов) и Стефан Попов (братовчед)

Виж още.....
Снимка на Антон Попов с колега журналист, София (1940-41 г.)

Виж още.....
Снимка на Антон Попов, Кръстин Гогов и др. – учители в с. Сарът, 1936-37 г.

Виж още.....
Снимка на Антон Попов, ..., Кръстин Гогов – учители в с. Сарът, 1936-37 г.

Виж още.....
Снимка на Антон Попов и др., София

Виж още.....
Снимка на Антон Попов с неизвестен, София, 1940-41 г.

Виж още.....
Снимка на Антон Попов с неизвестен на Витоша, 1940-41 г.(?)

Виж още.....
Снимка на неизвестен художник, подарена на Антон Попов, София, 1939 г.

Виж още.....
Снимка на Антон Попов (прав) с войници в Беломорието(1941)

Виж още.....
Антон Попов (полуизвърнатият в центъра) с група съученици от Петрич.

Виж още.....
Честване на Никола Вапцаров

Виж още.....
Преместването на тленните останки на Антон Попов в Петрич (1949 г.)_2

Виж още.....
Преместването на тленните останки на Антон Попов в Петрич (1949 г.)_3

Виж още.....
Преместването на тленните останки на Антон Попов в Петрич (1949 г.)_4

Виж още.....
Преместването на тленните останки на Антон Попов в Петрич (1949 г.)_5

Виж още.....
Антон Попов (първият вляво) със съученици от Самоков

Виж още.....
Антон Попов (седнал с цигулката) с група съученици в квартира – около Коледа или Нова година, Самоков

Виж още.....
Антон Попов (седнал, вляво) с група съученици от Петрич

Виж още.....
Антон Попов (четвъртият от ляво надясно от класния си наставник) с група съученици на екскурзия

Виж още.....
Антон Попов и Кирил Николов на бул. "Руски", София, 1940-41 г.

Виж още.....
Антон Попов (седнал, долу вляво), с група съученици пред училището в Петрич, VI клас

Виж още.....
Антон Попов и Кирил Николов (?) на ул. "Търговска", София, 1940-41 г.

Виж още.....
Антон Попов (полуклекнал във втората редица в центъра) с група съученици на екскурзия

Виж още.....
Антон Попов (седнал на дулото, в центъра) с група съученици на екскурзия (може би в Плевен)

Виж още.....
Антон Попов (в средата на последната редица седнали) с група съученици и учители в околностите на Петрич

Виж още.....
Снимка на Антон Попов, Иван Керезиев и трети (?) в околностите на Неврокоп (Гоце Делчев)- 1932-33 г.

Виж още.....
Антон Попов с учители и ученици, с. Мосомища, 9 април 1934 г.

Виж още.....
Антон Попов и Иван Керезиев, София, 19 февруари 1936 г.

Виж още.....
Антон Попов и Кирил Николов (?) на ул. "Търговска", София, 1940-41 г.

Виж още.....
Антон Попов и Кирил Николов (?) София, 1940-41 г.

Виж още.....
Антон Попов и Кирил Николов в кафене "Средец", 1940-41 г.

Виж още.....
Снимка на паметната плоча на родната къща на Антон Попов

Виж още.....
Антон Попов(в центъра на последната редица, с фуражка) като ученик в гимназията в Петрич, с група съученици на екскурзия (вероятно в Плевен)

Виж още.....
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН

________________________________________

Н. Вапцаров-снимки : Бойка Вапцарова
Бойка Вапцарова с още трима пред църква

Виж още.....
Никола и Бойка Вапцарови с близки

Виж още.....
Бойка Вапцарова с две свои близки

Виж още.....
Бойка Вапцарова със своя близка

Виж още.....
Бойка Вапцарова навън с други близки

Виж още.....
Бойка Вапцарова с букет в ръка и още една приятелка

Виж още.....
Снимка от улица с номер 34-трета

Виж още.....
Снимка от улица с номер 34-втора

Виж още.....
Бойка Вапцарова-портретна снимка

Виж още.....
Бойка Вапцарова на морето с приятелки

Виж още.....
Бойка Вапцарова-портретна снимка. Втори екземпляр

Виж още.....
Бойка Вапцарова с още едно лице из София

Виж още.....
Бойка Вапцарова с Никола Вапцаров на паметник с група съученици

Виж още.....
Бойка Вапцарова с още три момичета в парка

Виж още.....
Бойка Вапцарова в парка с още едно лице

Виж още.....
Бойка Вапцарова в носия с още едно лице

Виж още.....
Никола и Бойка Вапцарови с още един непознат

Виж още.....
Никола и Бойка Вапцарови с още един непознат

Виж още.....
Никола и Бойка Вапцарови седнали сред природата

Виж още.....
Снимка от улица с номер 34

Виж още.....
Бойка Вапцарова из града с малка черна шапка

Виж още.....
Бойка Вапцарова на Пирин

Виж още.....
Бойка Вапцарова в прав ръст сред гората с бяла барета

Виж още.....
Бойка Вапцарова-портретна снимка 6

Виж още.....
Бойка Вапцарова-профилна портретна снимка

Виж още.....
Бойка Вапцарова-портретна снимка 5 в близък план

Виж още.....
Бойка Вапцарова-портретна снимка 5

Виж още.....
Бойка Вапцарова из София

Виж още.....
Бойка Вапцарова с бяла барета и бяло агънце в ръце

Виж още.....
Бойка Вапцарова навън в бял костюм

Виж още.....
Антон Попов, Стоян Сотиров и Бойка Вапцарова (1939 г.)

Виж още.....
Бойка Вапцарова из града с бял тоалет и шапка с периферия

Виж още.....
Бойка Вапцарова седнала на поляна с бяла барета

Виж още.....
Бойка Вапцарова седнала на поляна с бяла барета

Виж още.....
Бойка Вапцарова-портретна снимка 4

Виж още.....
Бойка Вапцарова - портретна снимка с ученическа униформа

Виж още.....
Бойка Вапцарова портретна снимка 3

Виж още.....
Бойка Вапцарова портретна снимка 2

Виж още.....
Бойка Вапцарова-портретна снимка 1

Виж още.....
Бойка Вапцарова в прав ръст с черен костюм и бяла барета

Виж още.....
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН

________________________________________

Н. Вапцаров-снимки : лични
Никола Вапцаров с група на планина, обща снимка

Виж още.....
Никола Вапцаров с униформа на Морското машинно училище стои до баща си Йонко Вапцаров

Виж още.....
Никола Вапцаров с барета на Морското машинно училище

Виж още.....
Никола Вапцаров със съученици от Морското машинно училище

Виж още.....
Никола Вапцаров на излет в планината с двама другари

Виж още.....
Никола Вапцаров с група в планината

Виж още.....
Никола Вапцаров с група през зимата на върха

Виж още.....
Никола Вапцаров с група работници

На гърба на снимката ръкописно е пояснено, че се прави водопроводът Рила-София и след това е задраскано. От 03.08.1930 г.
Виж още.....
Никола Вапцаров на излет с група в планината

Виж още.....
Никола Вапцаров на сватба, обща снимка

Виж още.....
Портрет на Никола Вапцаров в работен гащеризон

Виж още.....
Никола Вапцаров на излет с група

Виж още.....
Никола Вапцаров и съученици в морето

Виж още.....
Никола Вапцаров и Антон Попов сред природата

Виж още.....
Никола Вапцаров и Антон Попов на обяд

Виж още.....
Никола Вапцаров и Антон Попов на обяд 2

Виж още.....
Никола Вапцаров и Антон Попов на обяд 2

Виж още.....
Никола Вапцаров прав в работен гащеризон

Виж още.....
Никола Вапцаров прав в работен гащеризон

Виж още.....
Никола Вапцаров-портретна снимка

Виж още.....
Портрет на Никола Вапцаров

Виж още.....
Никола Вапцаров като ученик

Виж още.....
Никола Вапцаров в двойка на преден план

Виж още.....
Никола Вапцаров с двама свои съученици от Морското училище

Виж още.....
Той не умира

Виж още.....
Сградата на Морското машинно училище във Варна, където Никола Вапцаров постъпва да учи

Виж още.....
Никола Вапцаров като ученик със съученици

Виж още.....
Никола Вапцаров като ученик със съученици

Виж още.....
Никола Вапцаров като ученик в китаро-мандолинен оркестър

Виж още.....
Никола Вапцаров като ученик в китаро-мандолинен оркестър

Виж още.....
Никола Вапцаров - ученик в Морското училище със съученици на бюст-паметника на П.К. Яворов

Виж още.....
Никола Вапцаров - ученик в Морското училище със съученици

Виж още.....
Сградата на Морското машинно училище във Варна, където Никола Вапцаров постъпва да учи

Виж още.....
Сградата на Морското машинно училище отвътре - спални помещения

Виж още.....
Никола Вапцаров и Стойо Н. Стойнов с компания в морската градина-Варна

На търба на снимката има печет с фото и ръкописно е записано заглавието на снимката и че е от Петър Божков
Виж още.....
Никола Вапцаров с двама свои съученици от Морското училище

Виж още.....
Никола Вапцаров със съученици от Морското машинно училище

Виж още.....
Никола Вапцаров със съученици от Морското училище с бяло куче в средата

Снимката е от 15.05.1927 г.
Виж още.....
Никола Вапцаров със съученици от Морското училище с бяло куче в средата

Снимката е от 15.05.1927 г.
Виж още.....
Никола Вапцаров (в средата) с петима свои съученици от Морското училище

Виж още.....
Никола Вапцаров с двама свои съученици от Морското училище

Виж още.....
Никола Вапцаров - двама съученици от Морското училище

Виж още.....
Никола Вапцаров със съученик с барети на Морското машинно училище-Варна

Виж още.....
Никола Вапцаров и съученици боядисват леглата си в двора на Морското училище

На гърба на снимката е записано ръкописно от дата 07.1927 г.
Виж още.....
Никола Вапцаров със съученици от Морското машинно училище

Виж още.....
Никола Вапцаров сред природата със съученици от Морското машинно училище

Виж още.....
Никола Вапцаров-портретна снимка 3

Виж още.....
Сградата на Морското машинно училище отвътре - спални помещения

Виж още.....
Общи снимки на Никола Вапцаров с приятели и колеги

Виж още.....
Никола Вапцаров в обща снимка с деца от Ученическото въздържателно дружество "Стремеж", гр. Банско

Виж още.....
Никола Вапцаров в двора с баща си Йонко Вапцаров

Виж още.....
Никола Вапцаров със съученици от Морското машинно училище

Виж още.....
Никола Вапцаров с приятели

Виж още.....
Снимка от къщата на Никола Вапцаров

Виж още.....
Семейство Вапцарови в Банско

Виж още.....
Малкият Никола Вапцаров и брат му Борис

Виж още.....
Никола Вапцаров с баща си във Варна, 1929

Виж още.....
Никола Вапцаров с брат си Борис и леля им Манда Кондова, 1940

Виж още.....
Никола Вапцаров-портретна снимка 2

Виж още.....
Снимка в прав ръст и портретна снимка на Никола Вапцаров

Виж още.....
Никола Вапцаров с още двама в Банско

Виж още.....
Портретна снимка на Никола Вапцаров

Виж още.....
Снимка на Никола Вапцаров с брада

Виж още.....
Снимка на графика на техническия персонал от фабриките и железницата на "Българска индустрия" А.А.Д-во, с. Кочериново

Виж още.....
Снимки на Никола Вапцаров

Групови снимки на Н. Вапцаров и негови роднини, близки и съученици.
Виж още.....
Снимки на Никола Вапцаров_1

Виж още.....
Албум на випуск 26 на ММУ със снимка на Никола Вапцаров

Виж още.....
Снимка на техническия персонал от фабриките и железниците на Българска горска индустрия – с. Кочериново, 18 юни 1933 г.

Дата: 18.06.1933 г., с. Кочериново.
Виж още.....
Антон Попов, Никола Вапцаров, В. В., К. Н., Т. Я. на излет в Пирин

Виж още.....
Антон Попов, Никола Вапцаров, Надя Колева, Т. Янев, Бойка Вапцарова, Кирил Николов и др.на излет из Пирин

Виж още.....
Бойка и Никола Вапцарови, Т. Янев, Антон Попов и др. на излет из Пирин

Виж още.....
Сборни снимки на Никола Вапцаров

Виж още.....
Никола Вапцаров с приятел на село

Виж още.....
Паметник на Никола Вапцаров

Снимката е под формата на картичка, която е надписана ръчно от Никола Вапцаров
Виж още.....
Никола Вапцаров с група работници

Виж още.....
Никола Вапцаров с група работници

Виж още.....
Никола Вапцаров с група работници

Виж още.....
Никола Вапцаров с близки пред воденица

Виж още.....
Никола Вапцаров с деца от Ученическото въздържателно дружество "Стремеж" в гр. Банско

Виж още.....
Никола Вапцаров с група на излет

Виж още.....
Никола Вапцаров на разходка из града с двама приятели

Виж още.....
Никола Вапцаров на върха с група близки

Виж още.....
Никола Вапцаров като малък с майка си и близки в двора

Виж още.....
Никола Вапцаров със съученици от Морското машинно училище пред църквата в Шипка

Виж още.....
Никола Вапцаров с още двама

Виж още.....
Никола Вапцаров на снимка от ученическите му години в Банско, със съученици

Виж още.....
Никола Вапцаров с приятели

Снимка с дата 21.01.1927 г., София
Виж още.....
Никола Вапцаров с група съученици в библиотеката

Виж още.....
Никола Вапцаров на кораб със съученици от Морското машинно училище-Варна

Виж още.....
Никола Вапцаров с приятел навън

Виж още.....
Никола Вапцаров в обща снимка

Виж още.....
Никола Вапцаров в обща снимка 2

Виж още.....
Никола Вапцаров с двама приятели

Виж още.....
Никола Вапцаров в обща снимка в полите на Пирин

Виж още.....
Никола Вапцаров в обща снимка в планината

Виж още.....
Никола Вапцаров, неизвестна жена и Антон Попов

Виж още.....
Никола Вапцаров с група работници в двора

Виж още.....