Части от колекцията:
 
Подзаглавни данни: 33
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1941
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1935
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1941
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1968
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1978
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1949
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1931
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1936
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1923
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Музика на Фернандо Сулпици по текстове на Никола Вапцаров :
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
 
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Нотен запис
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Canti di guerra di Nicola Vapzarov
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Нотен запис
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Нотен запис
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
 
Година на издаване: 1977
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
 
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
 
Година на издаване: 1938
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей