Части от колекцията:
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров

________________________________________

Н. Вапцаров-творчески материали : други
Вълната, която бучи...
Вапцаров, Никола
112 с. машинопис.
Виж още.....
Спомени от миноносците
Вапцаров, Никола
2 с. машинопис. Дата: 18.06.1931 г., Варна.
Виж още.....
Бент
Вапцаров, Никола
Откъс. 4 с. машинопис.
Виж още.....
Ръкопис на Никола Вапцаров от учението му във Военноморското училище с общо заглавие "Скици"
Вапцаров, Никола
3 л. и 2 с. ръкопис, изписани с молив.
Виж още.....
Част от ръкопис на Вапцаров
Вапцаров, Никола
Ръкопис, написан с химически молив на лист, откъснат от тетрадка по геометрия.
Виж още.....
Снимки на лични записки-бележки от Никола Вапцаров

Виж още.....
Мирът на Щъркелов
Вапцаров, Никола Йонков
Фотокопие на в-к "Зора", 1935 г. и в-к "Вечерни новини" с отпечатан същия текст и ръкописни поправки върху него.
Виж още.....
Ученическа тетрадка с част от доклада за "Морето" и стихотворението "Бодри осъмвайте родни села"
Вапцаров, Никола Йонков
Съдържа стихотворение и част от доклад
Виж още.....
Морето
Вапцаров, Никола Йонков
Факсимиле
Виж още.....
Морето
Вапцаров, Никола Йонков
Машинописен препис. Съдържа също заключение на сказка "Морето от Н. Вапцаров с инв. 5804"
Виж още.....
Синята тетрадка
Вапцаров, Никола Йонков
С някои повтарящи се страници. В края има добавен лист с "Аз зная, че...", който не е ясно дали е от тетрадката.
Виж още.....
Романтизъм
Вапцаров, Никола Йонков
Тетрадка с доклада "Романтизъм". Оригинал-ръкопис+машинописно копие
Виж още.....
За творчеството на най-младите
Вапцаров, Никола Йонков
Статията е подписана от Н. В. във в. Литературен критик от 12.03.1941 г., бр. 8, год. 1. На втора стр. в същия вестник е поместено стихотворението "Влак" от Н. Вапцаров.
Виж още.....
Смъртта на ковача
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Спомени от миноносците
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров

________________________________________

Н. Вапцаров-творчески материали : репортажи
Ключът на Суец
Вапцаров, Н. Й.
Виж още.....
Ключът на Суец – градът на южните нилски красавици
Вапцаров, Никола
11 с. ръкопис с мастило. Б.г.
Виж още.....
Немузейната Александрия
Вапцаров, Никола
2 с. машинопис. Б.г.
Виж още.....
За силно впечатлителните – вход забранен!
Вапцаров, Никола
2 с. машинопис. Б.г.
Виж още.....
За силно впечатлителните - вход забранен
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров

________________________________________

Н. Вапцаров-творчески материали : речи
Практика и поддържане на клапана за пущане в ход
Вапцаров, Никола
Доклад, четен пред членовете на Дружеството на машинните техници. Машинопис, 1940 г.
Виж още.....
Тетрадка с реч от Н. Вапцаров, произнесена при завършване на ММУ-Варна
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Тетрадка с реч от Н. Вапцаров, произнесена при завършване на ММУ-Варна
Вапцаров, Никола Йонков
Съдържа реч, произнесена на прощална вечер с офицери и преподаватели.
Виж още.....
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров

________________________________________

Н. Вапцаров-творчески материали : стихотворения
Фотокопия от първите издания на стихотворенията "Предсмъртно" и "Прощално"
Вапцаров, Никола Йонков
Фотокопия
Виж още.....
Втори бележник на Н. Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Съдържа също лични сметки и чертежи.
Виж още.....
Червеният бележник на Н. Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Съдържа също сметки и чертежи направени от Н. Вапцаров
Виж още.....
Синята тетрадка на Н. Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Факсимиле в 4 л.
Виж още.....
Тетрадка Сампа на Н. Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Фотокопие
Виж още.....
Въздържателни стихотворения
Вапцаров, Никола Йонков
Фотокопие на три стихотворения с ръкописни обяснителни бележки към тях.
Виж още.....
Влак
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Влак
Вапцаров, Никола Йонков
Машинописен препис от оригинала
Виж още.....
Розовата тетрадка на Н. Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Факсимиле на Розовата тетрадка 1936-1937 г.
Виж още.....
Фотокопия на стихотворенията "Огняроинтелигентска", "В Кубрикът" и "Ще бъда стар"
Вапцаров, Никола Йонков
Фотокопия
Виж още.....
Карираното тефтерче на Н. Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Най-ранното тефтерче, подарено от Елена Вапцарова при заминаването на Н. Вапцаров за ММУ. Съдържа военен устав, химна на училището и едно стихотворение.
Виж още.....
Тетрадка по смятане със стихотворения от ранния период на Н. Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Ръкопис-оригинал с факсимилета.
Виж още.....
Розова морска тетрадка със стихотворения на Н. Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Съдържа 22 стихотворения. Ръкопис-оригинал
Виж още.....
Кафявият бележник на Н. Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Съдържа 16 завършени стихотворения и 16 наброски. Ръкопис-оригинал.
Виж още.....
Твойта страст
Вапцаров, Никола Йонков
Оригинал-ръкопис с посвещение за г-н Чолаков
Виж още.....
Химн
Вапцаров, Никола Йонков
Факсимиле 2 л.+2 л. машинопис
Виж още.....
Предсмъртно
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
За Родината
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
[Стихотворение]
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Огнярът
Бицин, Георги
Виж още.....
Хайдушка песен
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Прощално
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Първи бележник на Н. Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Родина
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Сивата тетрадка на Н. Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Факсимиле на Сивата тетрадка
Виж още.....
Розова тетрадка със стихотворения на Н. Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Преписи от стихотворения и от Тетрадка по смятане-неномерирани 43 л.
Виж още.....
Голямата тетрадка с ранното творчество на поета Н. Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Препис-машинопис на Голямата тетрадка с ранното творчество на поета, която се пази в Музей "Н. Вапцаров"-София
Виж още.....
Тетрадка "Скици" на Н. Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Фотокопие на Тетрадка "Скици" с обяснителни ръкописни бележки
Виж още.....
Малката тетрадка със стихотворения на Н. Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Препис машинопис на Малката тетрадка, която се пази в Музей "Н. Вапцаров"-София
Виж още.....
Тетрадка от формуляри - Н. Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Факсимиле на тетрадка от формуляри, съдържаща стихотворения от Н. Вапцаров - 28 л.
Виж още.....
Синият кожен бележник "Байер" на Н. Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Съдържа стихотворенията "Предсмъртно", "Прощално", "Антени", "Ще бъда стар" и част от "История", както и реплики. Оригинал-ръкопис с машинописни копия.
Виж още.....
Последни стихове
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Стихотворението "Романтика" от Никола Вапцаров, отпечатано в сп. "Летец", год. V, 1936-37, кн. 4-5, с. 8.
Вапцаров, Никола
Виж още.....
Хайдушка песен
Вапцаров, Никола Йонков
Оригинал-ръкопис.
Виж още.....
Моторни песни_5
Вапцаров, Никола
Виж още.....
Моторни песни_6
Вапцаров, Никола
Виж още.....
Моторни песни_7
Вапцаров, Никола
Виж още.....
Моторни песни_8
Вапцаров, Никола
Виж още.....
Моторни песни_9
Вапцаров, Никола
Виж още.....
Моторни песни_3
Вапцаров, Никола
Името на автора - Никола Йонков.
Виж още.....
Албум на Димитър Карагеоргиев с ръкопис на стихотворението "Спомени" от Никола Вапцаров
Вапцаров, Никола
Виж още.....
Моторни песни_2
Вапцаров, Никола
Виж още.....
Албум на Игнат Генчев с ръкопис на стихотворението на Никола Вапцаров "Марш (на 26-я випуск на ММУ)"
Вапцаров, Никола
Виж още.....
Стихотворението "Хризантеми" от Никола Вапцаров, отпечатано във в. "Глобус", год. II, бр. 24, 4 март 1928 г., с. 4.
Вапцаров, Никола
Виж още.....
Тетрадка "Сампа" с последните преписи на 8 стихотворения на Никола Вапцаров
Вапцаров, Никола
Виж още.....
Моторни песни_10
Вапцаров, Никола
Виж още.....
Стихотворението "Скица" на Никола Вапцаров, публикувано в сп. "Българска реч" - год. ІІ, 1927, кн. 6, с. 170.
Вапцаров, Никола
Виж още.....
Тетрадка на Йосиф Рангелов с преписи на ранни творби на Вапцаров
Вапцаров, Никола
Виж още.....
Ведомост, върху чиито страници има ръкописи на Вапцарови творби
Вапцаров, Никола
27 с. ръкопис с мастило и молив.
Виж още.....
Снимка на части от стихотворения на Никола Вапцаров в тефтерче

Виж още.....
Стихотворението "Романтика" на Н. Вапцаров на руски език
Вапцаров, Никола
1 с. машинопис.
Виж още.....
Доклад
Вапцаров, Никола Йонков
Машинопис с ръкописни бележки от Н. Вапцаров и литературни критици.
Виж още.....
За творчеството на най-младите
Вапцаров, Никола Йонков
Статията е подписана от Н. В. във в. Литературен критик от 12.03.1941 г., бр. 8, год. 1. На втора стр. в същия вестник е поместено стихотворението "Влак" от Н. Вапцаров.
Виж още.....
Корицата на "Моторни песни" с автографи от Н. Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
10 с., с автографи и посвещения собственоръчно от Н. Вапцаров за различни хора.
Виж още.....
Родина
Вапцаров, Никола Йонков
Написано за говорящия хор Г. Делчев
Виж още.....
Ученическа тетрадка с част от доклада за "Морето" и стихотворението "Бодри осъмвайте родни села"
Вапцаров, Никола Йонков
Съдържа стихотворение и част от доклад
Виж още.....
Моторни песни_4
Вапцаров, Никола
Името на автора - Никола Йонков.
Виж още.....
Снимка на автограф от Никола Вапцаров за Панталей Матеев върху заглавната страница на "Моторни песни"

Виж още.....
Карираното тефтерче на Н. Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Съдържа ранни варианти на стихотворенията "Илинден", "Имам си родина", "Ще бъда стар" и две светски песни.
Виж още.....
Вяра
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Машинопис на стихотворението "Химн", мото "1937"
Вапцаров, Никола Йонков
1 л. машинопис. Оригинал. В долния десен ъгъл - заверка с червен молив № 27 и подпис.
Виж още.....
Стихотворението "Родина" от Никола Вапцаров, отпечатано във в. "Кормило", бр. 37, 17 юни 1936 г., с. 3.
Вапцаров, Никола
Виж още.....
Стихотворението "Врабчова сговорна дружина" от Никола Вапцаров, отпечатано в сп. „Занаятчийска кооперативна беседа“, год. V, 1941, кн. 5, с. 6-7.
Вапцаров, Никола
Виж още.....
Стихотворението "Рибарски живот" от Никола Вапцаров, отпечатано в сп. "Рибарски преглед", год. XI, 1941, кн. 5, с. 8.
Вапцаров, Никола
Виж още.....
Моторни песни
Вапцаров, Никола
Виж още.....
Снимка на автограф от Никола Вапцаров върху заглавната страница на "Моторни песни"

Автографът е за Светльо, 1940
Виж още.....