Части от колекцията:
 
Подзаглавни данни: Второ
Адресат: Виолета Николова
Година на издаване: 1941
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Елена Вапцарова
Година на издаване: 1951
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Бойка Вапцарова
Година на издаване: 1955
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Бойка Вапцарова
Година на издаване: 1942
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Бойка Вапцарова
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Пето
Адресат: Виолета Николова
Година на издаване: 1941
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Второ
Адресат: Бойка Вапцарова
Година на издаване: 1953
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Трето
Адресат: Виолета Николова
Година на издаване: 1941
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Трето
Адресат: Бойка Вапцарова
Година на издаване: 1951
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Първо
Адресат: Виолета Николова
Година на издаване: 1941
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Първо
Адресат: Институт за литература
Година на издаване: 1952
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Елена Вапцарова
Година на издаване: 1952
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Спомени
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Елена и Райна Вапцарови
Година на издаване: 1952
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Елена Вапцарова
Година на издаване: 1942
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Четвърто
Адресат: Виолета Николова
Година на издаване: 1941
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Уточняване на дейността на БКП в Рилската долина
Година на издаване: 1963
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Велика Попова
Година на издаване: 1917
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
 
Адресат: Д. Молеров
Година на издаване: 1926
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Писмо
Адресат: Бойка Вапцарова
Година на издаване: 1984
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1915
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Молба
Адресат: Директорът на Института за литература
Година на издаване: 1980
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Константин Цанев
Година на издаване: 1942
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Константин Цанов
Година на издаване: 1941
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Константин Цанев
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Ана Романова
Година на издаване: 1942
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Четвърто
Адресат: Бойка Вапцарова
Година на издаване: 1959
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН