Части от колекцията:
 

Подзаглавни данни: Разкази
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008167
 

Подзаглавни данни: От литкръжока Никола И. Вапцаров
Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: Поема
Година на издаване: 1940
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008197
 
Подзаглавни данни: Пиеса
Година на издаване: 1938
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008180
 
Подзаглавни данни: Разкази
Година на издаване: 1936
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008179
 
Година на издаване: 1934
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008177
 
Подзаглавни данни: Разкази
Година на издаване: 1938
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008175
 
Подзаглавни данни: Повест
Година на издаване: 1938
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008173
 

Подзаглавни данни: Поеми
Година на издаване: 1938
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008199
 
Подзаглавни данни: Хумор и сатира
Година на издаване: 1940
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008168
 
Подзаглавни данни: Антология от бълг. Поети
Година на издаване: 1941
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008204
 

Подзаглавни данни: Разкази
Година на издаване: 1936
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008165
 

Подзаглавни данни: Разкази
Година на издаване: 1927
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008163
 

Подзаглавни данни: Разкази
Година на издаване: 1935
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008162
 

Подзаглавни данни: Стихотворения
Година на издаване: 1941
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008161
 
Подзаглавни данни: Стихове
Година на издаване: 1940
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008160
 
Година на издаване: 1926
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008158
 

Подзаглавни данни: Стихове за юноши
Година на издаване: 1941
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008155
 

Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008172
 
Подзаглавни данни: Поема
Година на издаване: 1939
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008219
 

Подзаглавни данни: Трагедия
Година на издаване: 1905-1906
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008229
 
Подзаглавни данни: [Албум ] : С предговор и бележки за авторите
Година на издаване: 1940
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008227
 
Подзаглавни данни: Стихотворения
Година на издаване: 1935
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008226
 
Подзаглавни данни: Стихотворения
Година на издаване: 1935
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008225
 
Подзаглавни данни: Разкази
Година на издаване: 1939
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008224
 
Подзаглавни данни: Театрална студия
Година на издаване: 1939
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008223
 
Подзаглавни данни: Спомени и писма
Година на издаване: 1940
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008222
 
Подзаглавни данни: [Стихове]
Година на издаване: 1927
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008198
 
Подзаглавни данни: Градивния период за времето 1900-1903 г.
Година на издаване: 1936
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008220
 

Подзаглавни данни: [Статия]
Източник: Дъга
Година на издаване: 1940
Брой: бр. 345
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Поеми
Година на издаване: 1936
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008217
 
Подзаглавни данни: [Антология]
Година на издаване: 1934
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008212
 
Година на издаване: 1926
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008210
 
Подзаглавни данни: Сатири
Година на издаване: 1940
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008209
 

Подзаглавни данни: Поема
Година на издаване: 1942
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008208
 
Подзаглавни данни: [Стихотворения]
Година на издаване: 1934
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008207
 

Подзаглавни данни: Стихотворения
Година на издаване: 1939
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008206
 

Подзаглавни данни: [Стихотворения]
Година на издаване: 1936
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008221