Части от колекцията:
 
Подзаглавни данни: Сборник с нови научни изследвания по повод 100-годишнината на поета
Година на издаване: 2011
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
ID: BG08L0008147
 
Източник: С възрожденски дух и модерен поглед. Сборник в чест на чл.- кор. проф. Милена Цанева
Година на издаване: 2012
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: [Статия]
Източник: Език и литература
Година на издаване: 1955
Брой: 4
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Национален литературен музей
 
Година на издаване: 1941
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 

Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: Македонски национален поет
Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека