Части от колекцията:
 
Колекция: Вазов, Иван
Фонд: Иван Вазов
 
Колекция: Вазов, Иван
Фонд: Иван Вазов

________________________________________

И. Вазов-кореспонденция : до него
Писмо на Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. Берн, 12. 12. 1920 г.
Виж още.....
Писмо от Дора Габе до Иван Вазов

Ръкопис. Б.д.
Виж още.....
Писмо на Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. 21. 08. 1919 г.
Виж още.....
Пощенска картичка от Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. 01.03.1920 г.
Виж още.....
Пощенска картичка от Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. Берн, 08.08.1920 г.
Виж още.....
Пощенска картичка от Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. 24.09. 1920 г.
Виж още.....
Пощенска картичка от Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. Берн, 19.10. 1920 г.
Виж още.....
Пощенска картичка от Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. Берн, 08.10.1920 г.
Виж още.....
Писмо на Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. Берн, 23.10.1920 г.
Виж още.....
Пощенска картичка от Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. Берн, 02.11.1920 г.
Виж още.....
Пощенска картичка от Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. Берн, 06. 11. 1920 г.
Виж още.....
Пощенска картичка от Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. Берн, 22. 11. 1920 г.
Виж още.....
Пощенска картичка от Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. Берн, 31. 10. 1920 г.
Виж още.....
Писмо на Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. Берн, 12. 11. 1920 г.
Виж още.....
Писмо от Дора Габе до Иван Вазов

Ръкопис. 02.08. 1919 г.
Виж още.....
Писмо на Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. Кларан, 18. 04. 1921 г.
Виж още.....
Пощенска картичка от Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. 26. 06. 1921 г.
Виж още.....
Пощенска картичка от Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. 22. 06. 1921 г.
Виж още.....
Разписка за изпратено писмо

Виж още.....
Писмо на Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. 12. 06. 1921 г.
Виж още.....
Писмо на Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. 22 юни-5 юли 1921 г.
Виж още.....
Писмо на Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. Берн, 24.10. 1920 г.
Виж още.....
Пощенска картичка от Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. Кларан, 06. 06. 1921 г.
Виж още.....
Писмо на Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. Берн, 03. 12. 1920 г.
Виж още.....
Пощенска картичка от Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. Кларан, 08. 03. 1921 г.
Виж още.....
Пощенска картичка от Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. Кларан, 29. 03. 1921 г.
Виж още.....
Пощенска картичка от Иван Шишманов до Иван Вазов

Виж още.....
Пощенска картичка от Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. Берн, 18. 02. 1921 г.
Виж още.....
Пощенска картичка от Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. Берн, 27. 12. 1920 г.
Виж още.....
Писмо на Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. 27 юли - 12 август 1921 г.
Виж още.....
Писмо на Иван Шишманов до Иван Вазов

Ръкопис. 18. 06. 1921 г.
Виж още.....
 
Колекция: Вазов, Иван
Фонд: Иван Вазов

________________________________________

И. Вазов-кореспонденция : от него
Писмо до Стефан Бобчев от Иван Вазов

Ръкопис. Одеса, 29. 03. 1888 г.
Виж още.....
Писмо до Стефан Бобчев от Иван Вазов

Ръкопис. София, 15. 02. 1984 г.
Виж още.....
Писмо до Иван Попов от Иван Вазов

Ръкопис.
Виж още.....
Писмо до Иван Попов от Иван Вазов

Ръкопис. Б.д.
Виж още.....
Пощенска картичка до Иван Попов от Иван Вазов

Ръкопис. Б.д.
Виж още.....
Писмо до Иван Попов от Иван Вазов

Ръкопис. Б.д.
Виж още.....
Писмо до Иван Попов от Иван Вазов

Ръкопис. Б.д.
Виж още.....
Писмо до Александър Паскалев от Иван Вазов

Ръкопис. Б.д.
Виж още.....
Писмо до Иван Попов от Иван Вазов

Писмото е във връзка с пиесата "Борислав". Б.д.
Виж още.....
Писмо до Стефан Бобчев от Иван Вазов

Ръкопис. Одеса, 22. 01. 1888 г.
Виж още.....
Писмо до Иван Попов от Иван Вазов

Ръкопис. Б.д.
Виж още.....
Писмо до Стефан Бобчев от Иван Вазов

Ръкопис. Одеса, 24. 05. 1888 г.
Виж още.....
Писмо до Стефан Бобчев от Иван Вазов

Ръкопис. Цариград, 07. 03. 1889 г.
Виж още.....
Писмо до Стефан Бобчев от Иван Вазов

София, 18. 03. 1889 г.
Виж още.....
Писмо до Стефан Бобчев от Иван Вазов

Ръкопис. София, 11. 05. 1889 г.
Виж още.....
Писмо до Стефан Бобчев от Иван Вазов

Ръкопис. София, 23. 10. 1893 г.
Виж още.....
Писмо до Стефан Бобчев от Иван Вазов

Ръкопис. София, 03. 02. 1894 г.
Виж още.....
Писмо на Вазов до Шишманов
Вазов, Иван Минчов
Виж още.....
Писмо до Стефан Бобчев от Иван Вазов

Ръкопис. Пловдив, 11. 04. 1881 г.
Виж още.....
Писмо до Александър Паскалев от Иван Вазов

Ръкопис. 04. 06. 1911 г.
Виж още.....
Последното писмо на Иван Вазов до Евгения Марс
Вазов, Иван Минчов
Виж още.....
Неизвестни писма от Иван Вазов
Вазов, Иван Минчов
Виж още.....
Писмо от Иван Вазов до Пенчо П. Славейков
Вазов, Иван
Писмо - оригинал изпратено от Одеса. Двоен чертан лист. С мнение на Иван Вазов за стихосбирката "Момини сълзи " на П. П. Славейков. Върху него е писала сестрата на Пенчо, Пенка Славейкова и му препраща писмото в Кюстендил. 14.05.1888 г.
Виж още.....
Визитна картичка на Иван Вазов до П. П. Славейков
Вазов, Иван Минчов
С почерка на Иван Вазов, който иска от П. П. Славейков "някаква балада" за редактираното от него сп. "Денница" - 30 август вероятно 1890 г.
Виж още.....
Писмо бележка от Иван Вазов до П. П. Славейков
Вазов, Иван Минчов
Бял лист с почерка на Иван Вазов с черно мастило - иска да му изпрати сбирката на сръбския поет Змей Иванович "дето има Лудият" и му съобщава, че може да даде нещо и от него. Навярно иска стихотворение от поета за списанието редактирано от Иван Вазов "Денница". По това време Пенчо Славейков сътрудничи във Вазовото списание. На обратната страна със син молив Иван Вазов е написал: "г. Пенчо Славейкову". Сравнително добре съхранено.
Виж още.....
Писмо до Бобчев от Иван Вазов

Ръкопис. София, 13. 06. 1911 г.
Виж още.....
Писмо до Георги Вазов от Иван Вазов

Писмото е за смъртта на майка му. Ръкопис. София, 08. 11. 1912 г.
Виж още.....
Писмо до Иван Попов от Иван Вазов

Ръкопис. Б.д.
Виж още.....
Писмо до Александър Паскалев от Иван Вазов

Ръкопис. 16. 04. 1911 г.
Виж още.....
Писмо до Стефан Бобчев от Иван Вазов

Ръкопис. 18. 03. 1894 г.
Виж още.....
Писмо до Александър Паскалев от Иван Вазов

Ръкопис. 24. 06. 1911 г.
Виж още.....
Писмо до Александър Паскалев от Иван Вазов

Ръкопис. 23. 07. 1911 г.
Виж още.....
Писмо до Александър Паскалев от Иван Вазов

Ръкопис. 09. 09. 1911 г.
Виж още.....
Пощенска картичка до Иван Попов от Иван Вазов

Ръкопис. 05. 11. 1894 г.
Виж още.....
Пощенска картичка до Иван Попов от Иван Вазов

Ръкопис. София, 06. 04. 1911 г.
Виж още.....
Писмо до Иван Попов от Иван Вазов

Ръкопис. 02. 10. 1920 г.
Виж още.....
Пощенска картичка до Иван Попов от Иван Вазов

Ръкопис. 18. 08. 1921 г.
Виж още.....
Писмо до Александър Паскалев от Иван Вазов

Ръкопис. 09. 04. 1911 г.
Виж още.....
Писмо от Иван Вазов до Константин Величков (16.12.1889 г.)
Вазов, Иван
писмо от София. Дата 16.12.1889 г. Фотокопие.
Виж още.....
Писмо до Стефан Бобчев от Иван Вазов

Ръкопис. София, 13. 02. 1894 г.
Виж още.....
Писмо от Иван Вазов до Константин Величков (9.09.1888 г.)
Вазов, Иван
Писмо от Одеса. .Дата: 9.09. 1888 г. Фотокопие.
Виж още.....
Писмо от Иван Вазов до Константин Величков (26 .12.1886 г.)
Вазов, Иван
Писмо от Цариград. Дата: 26.12.1886 г. Фотокопие.
Виж още.....
Писмо от Иван Вазов до Константин Величков (25. 08.1887 г.)
Вазов, Иван
Писмо то Цариград. Дата: 25.08.1887 г. Фотокопие.
Виж още.....
Писмо от Иван Вазов до Константин Величков (15 .04.1888 г.)
Вазов, Иван
Писмо от Одеса.Дата: 15.04. 1888 г. Фотокопие.
Виж още.....
Писмо от Иван Вазов до Константин Величков (26 .06.1888 г.)
Вазов, Иван
Писмо от Одеса. Дата: 26.06.1888 г. Фотокопие.
Виж още.....
Писмо от Иван Вазов до Константин Величков (31.10.1888 г.)
Вазов, Иван
Писмо от Одеса. Дата: 31.10.1888 г. Фотокопие.
Виж още.....
Писмо от Иван Вазов до Константин Величков (16 .03.1888 г.)
Вазов, Иван
Писмо от Одеса. Дата: 16.03.1888 г. Фотокопие.
Виж още.....
Писмо от Иван Вазов до Константин Величков (29.11.1889 г.)
Вазов, Иван
Писмо от София. Дата: 29.11.1889 г. Фотокопие.
Виж още.....
Писмо от Иван Вазов до Константин Величков (25 .07.1888 г.)
Вазов, Иван
Писмо от Одеса. Дата: 25.07.1888 г. Фотокопие.
Виж още.....
Писмо от Иван Вазов до Константин Величков (8.01.1890 г.)
Вазов, Иван
Писмо от София. Дата: 8.01.1890 г. Фотокопие.
Виж още.....
Писмо от Иван Вазов до Константин Величков (12.01.1890 г.)
Вазов, Иван
Писмо от София. Дата: 12.01.1890 г. Фотокопие.
Виж още.....
Писмо от Иван Вазов до Константин Величков (13.02.1890 г.)
Вазов, Иван
Писмо от София. Дата: 13.02.1890 г. Фотокопие.
Виж още.....
Писмо от Иван Вазов до Константин Величков (17.02.1890 г.)
Вазов, Иван
Писмо от София. Дата: 17.02.1890 г. Фотокопие.
Виж още.....
Писмо от Иван Вазов до Константин Величков (22.04.1890 г.)
Вазов, Иван
Писмо от софия. Дата: 22.04.1890 г. Фотокопие.
Виж още.....
Писмо от Иван Вазов до Константин Величков (8.04.1890 или 1891 г.)
Вазов, Иван
Писмо от София. Дата: 8.04.1890 (или 1891 г.). Фотокопие.
Виж още.....
Писмо от Иван Вазов до Константин Величков (16.12.1891 г.)
Вазов, Иван
Писмо от София. Дата: 16.12.1891 г. Фотокопие.
Виж още.....
Писмо от Иван Вазов до Константин Величков (2.05.1889 г.)
Вазов, Иван
Писмо от София. Дата: 2.05.1889 г. Фотокопие.
Виж още.....
Писмо до Александър Паскалев от Иван Вазов

Ръкопис. Копие. 24.06. 1914 г.
Виж още.....
Писмо до Стефан Бобчев от Иван Вазов

Ръкопис. 18. 01. 1907 г.
Виж още.....
Пощенска картичка до Стефан Бобчев от Иван Вазов

Ръкопис. Б.д.
Виж още.....
Писмо до Ал. Николов от Иван Вазов

Ръкопис. София, 30.08. 1921 г.
Виж още.....
Писмо до Борис Дякович от Иван Вазов

Ръкопис. София, 24. 12. 1906 г.
Виж още.....
Писмо до Александър Паскалев от Иван Вазов

Ръкопис. юли 1912 г. Копие.
Виж още.....
Писмо до Александър Паскалев от Иван Вазов

Ръкопис. София, 01. 09. 1912 г.
Виж още.....
Пощенска картичка до Александър Паскалев от Иван Вазов

Ръкопис. Копие. 15. 12. 1912 г.
Виж още.....
Писмо от Иван Вазов до Константин Величков (6 .12.1889 г.)
Вазов, Иван
Писмо от София. Дата: 6.12.1889 г. Фотокопие.
Виж още.....
Пощенска картичка до Александър Паскалев от Иван Вазов

Ръкопис. Копие. 02. 06. 1914 г.
Виж още.....
Писмо от Иван Вазов до Константин Величков (4.01.1895 г.)
Вазов, Иван
Писмо от София. Дата:4.01.1895 г. Фотокопие.
Виж още.....
Писмо до Александър Паскалев от Иван Вазов

Ръкопис. Копие. 30. 10. 1914 г.
Виж още.....
Писмо до Александър Паскалев от Иван Вазов

Ръкопис. Копие. София, 26. 08. 1915 г.
Виж още.....
Писмо до Александър Паскалев от Иван Вазов

Ръкопис. Копие. 18.04.1914 г. - 03. 02. 1916 г.
Виж още.....
Писмо до Александър Паскалев от Иван Вазов

Ръкопис. Копие. София, 18. 02. 1919 г.
Виж още.....
Писмо до Иван Шишманов от Иван Вазов

Ръкопис. София, 22. 08. 1921 г.
Виж още.....
Писмо от Иван Вазов до Константин Величков (9.09.1887 г.)
Вазов, Иван
Писмо от Одеса. Дата: 9.09.1887 г. Фотокопие.
Виж още.....
Писмо от Иван Вазов до Константин Величков (22..09.1887 г.)
Вазов, Иван
Писмо от Одеса. Дата: 22.09. 1887 г. Фотокопие.
Виж още.....
Писмо до Александър Паскалев от Иван Вазов

Ръкопис. Копие. 03. 02. 1914 г.
Виж още.....