Части от колекцията:
 
Фонд: Иван Вазов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Портретни снимки
Фонд: Иван Вазов
Държател: Институт за литература при БАН
 

Подзаглавни данни: Рисуван портрет от Никола Михайлов (1909 г.)
Година на издаване: 1909
Фонд: Иван Вазов
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Групова снимка
Година на издаване: 1925
Фонд: Иван Вазов
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Последната оригинална снимка (1920 г.)
Година на издаване: 1920
Фонд: Иван Вазов
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Портретни снимки
Фонд: Иван Вазов
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Скица от Илия Бешков
Година на издаване: 1941
Фонд: Иван Вазов
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Портретна снимка
Фонд: Иван Вазов
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Рисуван портрет върху пощенска карта
Фонд: Иван Вазов
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Портрет скица
Фонд: Иван Вазов
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Портретни снимки
Фонд: Иван Вазов
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: [Снимка]
Източник: Здравец
Година на издаване: 1921
Брой: 7
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: [Портрет]
Източник: Светулка
Година на издаване: 1920
Брой: 8
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: [Снимка]
Източник: Картинна галерия за юноши
Година на издаване: 1920
Брой: 2
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
Статии
 
Подзаглавни данни: [Снимки]
Източник: Слънчо
Година на издаване: 1941
Брой: 4,5
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
Защитено с авторски права