Части от колекцията:
 

Източник: И. Вазов. Двадесет и пет години от смъртта му
Година на издаване: 1948
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Слънце
Година на издаване: 1921
Брой: 6,8
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Източник: Слънце
Година на издаване: 1921
Брой: 6,8
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: Реч, държана на траурното Вазово утро в Народния Театр на 2. октомврий 1921 год.
Източник: Слънце
Година на издаване: 1921
Брой: 6,8
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Слънце
Година на издаване: 1921
Брой: 6,8
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Слънце
Година на издаване: 1921
Брой: 6,8
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Биографични бележки]
Източник: Светулка
Година на издаване: 1920
Брой: 8
Фонд: Елин Пелин
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Пенчо Славейков. Тридесет и пет години от смъртта му
Година на издаване: 1947
Фонд: Пенчо Петков Славейков
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: За народния поет Иван Вазов
Източник: И. Вазов. Двадесет и пет години от смъртта му
Година на издаване: 1948
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: И. Вазов. Двадесет и пет години от смъртта му
Година на издаване: 1948
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: И. Вазов. Двадесет и пет години от смъртта му
Година на издаване: 1948
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: И. Вазов. Двадесет и пет години от смъртта му
Година на издаване: 1948
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Спомени]
Източник: Слънчо
Година на издаване: 1939
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: И. Вазов. Двадесет и пет години от смъртта му
Година на издаване: 1948
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Източник: Развигор. Литературен лист
Година на издаване: 1921
Брой: 39
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: И. Вазов. Двадесет и пет години от смъртта му
Година на издаване: 1948
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: И. Вазов. Двадесет и пет години от смъртта му
Година на издаване: 1948
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: И. Вазов. Двадесет и пет години от смъртта му
Година на издаване: 1948
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: И. Вазов. Двадесет и пет години от смъртта му
Година на издаване: 1948
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: И. Вазов. Двадесет и пет години от смъртта му
Година на издаване: 1948
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: И. Вазов. Двадесет и пет години от смъртта му
Година на издаване: 1948
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: И. Вазов. Двадесет и пет години от смъртта му
Година на издаване: 1948
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: И. Вазов. Двадесет и пет години от смъртта му
Година на издаване: 1948
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: И. Вазов. Двадесет и пет години от смъртта му
Година на издаване: 1948
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: И. Вазов. Двадесет и пет години от смъртта му
Година на издаване: 1948
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: И. Вазов. Двадесет и пет години от смъртта му
Година на издаване: 1948
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: И. Вазов. Двадесет и пет години от смъртта му
Година на издаване: 1948
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Развигор. Литературен лист
Година на издаване: 1921
Брой: 39
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: По случай 20 години от смъртта му : [Стихотворение]
Източник: Слънчо
Година на издаване: 1941
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Източник: Слънчо
Година на издаване: 1941
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: [Съобщение]
Източник: Градинка
Година на издаване: 1895
Брой: 2
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Есе]
Източник: Барабанче
Година на издаване: 1938
Брой: 11
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: По случай 15 години от кончината на нар. поет : [Стихотворение]
Източник: Младежки червен кръст
Година на издаване: 1936
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
Защитено с авторски права
 

Подзаглавни данни: [Очерк]
Източник: Младежки червен кръст
Година на издаване: 1936
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: 1870-1920 : [Стихотворение]
Източник: Здравец
Година на издаване: 1921
Брой: I
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Портрет]
Източник: Картинна галерия за деца и юноши
Година на издаване: 1913
Брой: 3
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Литературен час
Година на издаване: 1935
Брой: 9 (278)
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Литературен час
Година на издаване: 1935
Брой: 9 (278)
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Развигор. Литературен лист
Година на издаване: 1921
Брой: 41
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Развигор. Литературен лист
Година на издаване: 1921
Брой: 39
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Източник: Развигор. Литературен лист
Година на издаване: 1921
Брой: 39
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: Спомени и впечатления
Източник: Развигор. Литературен лист
Година на издаване: 1921
Брой: 39
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: Една от последните ми срещи с Иван Вазов
Източник: Развигор. Литературен лист
Година на издаване: 1921
Брой: 39
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: Из очерка "Вазов за своето творчество"
Източник: Развигор. Литературен лист
Година на издаване: 1921
Брой: 39
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Развигор. Литературен лист
Година на издаване: 1921
Брой: 39
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Източник: Развигор. Литературен лист
Година на издаване: 1921
Брой: 39
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Развигор. Литературен лист
Година на издаване: 1921
Брой: 39
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Развигор. Литературен лист
Година на издаване: 1921
Брой: 39
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Развигор. Литературен лист
Година на издаване: 1921
Брой: 39
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: Моя надгробен венец : I - II
Източник: Развигор. Литературен лист
Година на издаване: 1921
Брой: 39
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: [Некролози]
Източник: Развигор. Литературен лист
Година на издаване: 1921
Брой: 39
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: До Редакционния Комитет на в. "Вазов лист"
Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Развигор. Литературен лист
Година на издаване: 1921
Брой: 39
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: Невероятно интервю
Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: И. Вазов. Двадесет и пет години от смъртта му
Година на издаване: 1948
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: М. Арнаудов
Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: (Статистическа справка)
Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: [Сведение]
Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: Из отворено писмо на Гео Милев до г. Борис Вазов, обнародвано в сп. "Пламък", година 1925
Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Статия]
Източник: Млечен път
Година на издаване: 1924
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: лична библиотека на Асен Разцветников
Фонд: Асен Разцветников
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Сборник в чест на чл.-кор. проф. Милена Цанева
Година на издаване: 2012
Фонд: Иван Вазов
Държател: Институт за литература при БАН
ID: BG08L0008651
 
Подзаглавни данни: Снимки
Година на издаване: 1950
Фонд: Иван Вазов
Държател: Институт за литература при БАН
 
Фонд: Иван Вазов
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Снимки
Фонд: Иван Вазов
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: (1884 - 1969) : [Справка]
Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Снимки
Фонд: Иван Вазов
Държател: Институт за литература при БАН
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Стихотворение]
Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Стихотворение]
Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: 1. Гробът на Вазов : 2. Кръчмата на знаменосеца
Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: Иван Вазов : Лирическото дело на Ив. Вазов
Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: Пловдив. Сопот. София. Страната
Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Телеграма]
Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: Из спомените на проф. Ив. Д. Шишманов
Източник: И. Вазов. Двадесет и пет години от смъртта му
Година на издаване: 1948
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: Вазов във всекидневието си
Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: Предговор към романа "Под игото", издаден в ГДР през 1967 година
Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека