Част от колекции:
 
Фонд: Фотоархив на ИЛ-БАН
Творчество: Разделът „Български писатели и учени“ обхваща огромен масив от изображения на автори от Средновековието до наши дни. Представени са както класици, така и съвременни автори, както утвърдени личности, така и по-неизвестни творци. Разделът включва и фотографии на учени литературоведи и езиковеди......[за повече вижте в Детайли]