Виж дигитално копие
 
Част от колекции:
 
Колекция: Славейков, Петко Рачов
Фонд: Петко Рачов Славейков

________________________________________

П. Р. Славейков-биографични материали
[Издателска справка]

Виж още.....
Скърбно известие

Виж още.....
Къщата на П. Р. Славейков
Христов, Иван Кънчев
Виж още.....
П. Р. Славейков 1827 - 1927

Виж още.....
По изминатия път

Виж още.....
Връзките на П. Р. Славейков с Трявна

Виж още.....
Петко Р. Славейков

Виж още.....
Случки и събития из живота на дяда Славейков

Виж още.....
Дядо Славейков

По случай 100 години от рождението на П. Р. Славейков.
Виж още.....
П. Р. Славейков

Виж още.....
Петко Р. Славейков

Виж още.....
Петко Р. Славейков
Кулелиев, Йордан
Виж още.....
П. Р. Славейков

Виж още.....
Петко Рачов Славейков

Виж още.....
П. Р. Славейков
Славейков, Пенчо Петков
Виж още.....
Дядо Славейков

Виж още.....
Дядо Петко Р. Славейков

Виж още.....
Петко Р. Славейков
Григоров, М.
Виж още.....
Петко Р. Славейков

Виж още.....
В кокошарника
Никитов, Никола Савов
Виж още.....
Петко Рачов Славейков
Константинов, К.
По случай 100 години от рождението на поета.
Виж още.....
Дядо Славейков
Станев, Н.
Виж още.....
Постановление на Софийския окръжен съд за поставяне под особен полицейски надзор на обвинените Драган Цанков, Петко Каравелов, Петко Славейков и Николай Сукнаров

Постановление на софийския окръжен съд за поставяне под особен полицейски надзор обвинените Драган Цанков, Петко Каравелов, Петко Славейков и Николай Сукнаров
Виж още.....
Петко Р. Славейков

Виж още.....
Дядо Петко Славейков

Виж още.....
Петко Рачов Славейков

Виж още.....
Петко Р. Славейков

Виж още.....
Сто години от рождението на дядо Петко Р. Славейков
Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Виж още.....
Петко Р. Славейков
Чалъков, В.
Виж още.....
П. Р. Славейков
Генов, Минко
Виж още.....
Документи - свидетелство, пълномощно и други

Ръкописи с черно мастило и една печатна страница.
Виж още.....
Некролог за смъртта на Петко Славейков от Иван Славейков

Некролог за смъртта на Петко Славейков от Иван Славейков
Виж още.....
Отпечатък от снимка Петко Славейков на смъртното легло

Отпечатък от снимка Петко Славейков на смъртното легло
Виж още.....
Биографични данни за Петко Р. Славейков

Данните са вероятно диктувани от самия него на някой от синовете му. Написани са на бели карирани листа с лилаво мастило, а на места вмъкнати мисли с черно мастило, а някъде и с молив.
Виж още.....
Чернова на статия от Иван П. Славейков за библиотеката на баща му
Славейков, Иван П.
Статията е написана на бели чертани листа с черно мастило и е в отлично състояние. Всеки лист е с печат на Софийски градски архив.
Виж още.....
Автобиографията на Петко Р. Славейков

Виж още.....
Преходно свидетелство на П. Р. Славейков

Преходно свидетелство на П. Р. Славейков от Тревненска околия за пътуване в Тракия
Виж още.....
Биографичен очерк за Петко Р. Славейков
Славейков, Иван
Ръкопис с черно мастило и ръкописни поправки.
Виж още.....
Записки по живота му, написани от Иван Славейков
Славейков, Иван
Записки по живота му, написани от Иван Славейков
Виж още.....
Документи - квитанции, обявления и други

Ръкописи с лилаво мастило с печат от Градски архив - София. Със задрасквания и чернови.
Виж още.....
Договор "Условни записи"

Договорът е сключен между П. Р. Славейков-писател и Д. Назърски-книжар, които ще издават книги на български език - София 1 октомври 1888 г. Договорът е написан на бели листове с лилаво мастило. На първата страница има печат от Софийски градски архив.
Виж още.....
История на семейството на П. Р. Славейков и на семейството на Ирина Райкова

В документа има и търговски сметки (без начало)
Виж още.....
Разписка на П. Р. Славейков на гръцки език

Разписката е на гръцки език и е за получена сума - Тиохаридис. Цариград, 12-27 ноември 1866 г. Написана е на малък лист небесносиня хартия и е запазена много добре.
Виж още.....
Възпоменателен лист - Петко Рачов Славейков, по случай 130 г. от рождението му

Издава Окръжен народен музей и Окръжна библиотека - Велико Търново.
Виж още.....
Възпоменателен лист за Петко Рачов Славейков, по случай 60 години от неговата смърт

Издава Комитет по честване 60 г. от смъртта на поета. Печатница "Димитър Найденов" - Търново.
Виж още.....
Чернова на договор - април 1856 г.

Ръкопис с печат на Софийски градски архив.
Виж още.....
Писмо от Софийското окръжно съдилище до софийския градски управител

Писмо № 6065, с което се моли да съобщи на Драган Цанков, Петко Каравелов и Петко Славейков и Николай Дупкаров, че тяхното дело № 67, насрочено за 2-ри септември по предложение на прокурора се отлага за неопределено време - 20 август 1881 г.
Виж още.....
Дом Славейков

Виж още.....
Дописка, съдържаща бележки за длъжностите на учителите, автобиографични данни за П. Р. Славейков и бележки за българската история по сведения на арабски историци
Славейков, Петко
Дописка, съдържаща бележки за длъжностите на учителите, автобиографични данни за П. Р. Славейков и бележки за българската история по сведения на арабски историци
Виж още.....
Сведение за живота и дейността на П. Р. Славейков
Славейков, Иван
Сведение за живота и дейността на П. Р. Славейков в Трявна, написано от неговия син Иван Славейков
Виж още.....
Сведения за писателската дейност на Петко Славейков
Славейков, Иван
Сведения за писателската дейност на Петко Славейков, написани от сина му Иван Славейков
Виж още.....
"Спомен на четиридесет годишната ми писателска деятелност" и стихотворения от Петко Славейков

"Спомени за 40-годиншнината ми" от Петко Славейков
Виж още.....
Автобиографични бележки от Петко Славейков

Автобиографични бележки от Петко Славейков
Виж още.....
Биографични материали за Петко Славейков, записани от Пенчо Славейков

Биографични материали за Петко Славейков, записани от Пенчо Славейков
Виж още.....
Биографични материали за Петко Славейков, записани от Иван Славейков

Биографични материали за Петко Славейков, записани от Иван Славейков
Виж още.....
Анекдоти за П. Р. Славейков
Даскалов, Христо
Ръкопис на бели листа с черно мастило предназначени за Иван Славейков.
Виж още.....
Тетрадка на Петко Р. Славейков

Тетрадка на Петко Р. Славейков. Съдържа автобиографични бележки за Петко Р. Славейков
Виж още.....
Тетрадка на Петко Р. Славейков

Тетрадка на Петко Р. Славейков. Съдържа автобиографични бележки за Петко Р. Славейков
Виж още.....
"Разкази от миналото" от Петко Славейков

"Разкази от миналото" от Петко Славейков
Виж още.....
Дневникови записки на Петко Славейков от Трявна

Дневникови записки на Петко Славейков от Трявна, 1851 г.
Виж още.....
Писмо от Софийското окръжно съдилище до софийския управител с молба да съобщи на Драган Цанков, Петко Каравелов, Петко Славейков и Николай Сукнаров за отлагане на дело

Писмо от Софийско окръжно съдилище до софийския управител с молба да съобщи на Драган Цанков, Петко Каравелов, Петко Славейков и Николай Сукнаров за отлагане на дело
Виж още.....
Биографични бележки от Петко Славейков

Биографични бележки от Петко Славейков
Виж още.....