Виж дигитално копие
 
Част от колекции:
 
Колекция: Славейков, Петко Рачов
Фонд: Петко Рачов Славейков

________________________________________

П. Р. Славейков- коресп. до него
Писмо от Иван Славейков до Петко Славейков

Съобщава на баща си Петко, че идването му в Пловдив се желае от най-високо място и че може веднага да получи учителско място. Пловдив, 05.09.1881 г.
Виж още.....
Писмо от Министерството на финансите до Петко Славейков

Запитване за изплащане на дължима сума. София, 28.06. 1890 г.
Виж още.....
Писмо от Министерството на финансите до Петко Славейков

Доброволно изплащане да дължима сума. София, 26.06.1891 г.
Виж още.....
Писмо от Министерството на финансите до Петко Славейков

За излащане на дължима сума. София, 24.10.1890 г.
Виж още.....
Писмо от Министерството на финансите до Петко Славейков

За получено писмо и липсата на разписка за платена от него сума. София, 07.12.1890 г.
Виж още.....
Писмо от Министерството на финансите до Петко Славейков

Относно дължима от Петко Славейков сума. Съдържа и чернова на отговор от него за вероятен запор на пенсията му. София, 26.03. 1891 г.
Виж още.....
Писмо от Иван Славейков до Петко Славейков

Съобщава на баща си, че няма да пътува през Загора и Чирпан. Казанлък, 1881 г.
Виж още.....
Писмо от Иван Славейков до Петко Славейков

Съобщава, че заминава за Турция. 18.05.1887 г.
Виж още.....
Писмо от Иван Славейков до Петко Славейков

Откъс.
Виж още.....
Писмо от Иван Славейков до Петко Славейков

Псимото е изпратено то Цариград, след разрешението за заминаване в чужбина на Иван Славейков. Цариград, 28.05.1888 г.
Виж още.....
Писмо от Иван Славейков до Петко Славейков

Ръкопис. София, 01.10.1885 г.
Виж още.....
Писмо от Христо Славейков до Петко Славейков

Ръкопис. София, 27.11.1881 г.
Виж още.....
Писмо от Иван Славейков до Петко Славейков

Съобщава за решението на Дирекцията на просвещението, че за него има работа като учител. Пловдив ,14.09. 1881 г.
Виж още.....
Писмо от Драган Цанков до Петко Славейков

На визитна картичка.
Виж още.....
Писмо от Иван Славейков до Петко Славейков

Има вероятност да стане учител в Робърт колидв. Пловдив, 25.01.1881 г.
Виж още.....
Писмо от С. Иванов до Петко Славейков

Благодари за изпратения вестник. Б.м., б.д.
Виж още.....
Писмо от Христо Славейков до Петко Славейков

Кюстендил, 06.04. 1892 г.
Виж още.....
Писмо от Христо Славейков до Петко Славейков

Без край. София, 01.08. 1881 г.
Виж още.....
Писмо от Христо Славейков до Петко Славейков

Ръкопис. София, 21.07. 1881 г.
Виж още.....
Писмо от Христо Славейков до Петко Славейков

Ръкопис. София, 14.11.1881 г.
Виж още.....
Писмо от Христо Славейков до Петко Славейков

Ръкопис. София, 31.10.1881 г.
Виж още.....
Писмо от Христо Славейков до Петко Славейков

Ръкопис. София, 17.10.1881 г.
Виж още.....
Писмо от Христо Славейков до Петко Славейков

Ръкопис. София, 24.07. 1881 г.
Виж още.....
Част от писмо на Петко Славейков

Част от писмо на Петко Славейков
Виж още.....
Писмо от Иван Славейков до Петко Славейков

Съобщава за болестта на Пенчо Славейков. Пловдив, 18.01. 1884 г.
Виж още.....
Писмо от Иван Марков до Петко Славейков

Моли да бъде подарена книга, поради липса на средства
Виж още.....
Телеграма от полковник Ремлинген до Петко Р. Славейков

Телеграма от полковник Ремлинген до Петко Р. Славейков
Виж още.....
Телеграма от Иван Славейков до Петко Р. Славейков

Телеграма от Иван Славейков до Петко Р. Славейков. Пловдив, 18.01. 1883 г.
Виж още.....
Телеграма от Георги до Петко Славейков

Телеграма от Георги до Петко Славейков. Кюстендил, б.д.
Виж още.....
Писмо от Бонев до Петко Славейков

Писмо от Бонев до Петко Славейков. Съдържа сведения за новия общински съвет
Виж още.....
Писмо от митрополит Григорий до Петко Славейков

Писмо от митрополит Григорий до Петко Славейков. Съобщава, че гръцкия Търновски митрополит е наредил да бъдат изгорени стари книги
Виж още.....
Картичка от Образцовия чифлик край гр. Русе до Петко Славейков

Картичка от Образцовия чифлик край гр. Русе до Петко Славейков
Виж още.....
Откъс от писмо от Тихал Цанков до Петко Славейков

Откъс от писмо от Тихал Цанков до Петко Славейков.Съобщава, че е в София, но още не е настанен на служба. Ако са получени писмо до него от Петербург да му ги препрати
Виж още.....
Писмо от софийския градски началник до Петко Славейков

Писмо от Софийски градски началник до Петко Славейков. Съобщава му, че Петко Славейков трябва да замине за Трявна, където е избрал да бъде постоянното му местоживеене
Виж още.....
Писмо от Окръжното учителско дружество гр. Шумен до Петко Славейков

Писмо от Окръжно учителско дружество гр. Шумен до Петко Славейков. Съобщават, че му изпращат и дипломата, за която са говорили. 04.05.1890 г.
Виж още.....
Писмо от Министерството на народната просвета до Петко Славейков

Отговор на негово прошение за издаване на втора част на пословиците. София, 26.03.1890 г.
Виж още.....
Писмо от Министерството на финансите до Петко Славейков

Съобщават, че дължи пари на Областната печатница в Пловдив. София, 26.03.1890 г.
Виж още.....
Писмо от Софийското окръжно съдилище до Петко Славейков

Да посочи две лица за членове на комисия. София, 31.12. 1881 г.
Виж още.....
Писмо от Министерството на народното просвещение до Петко Славейков

Съобщават, че дължи пари на Областна печатница в Пловдив. София, 12.06. 1886 г.
Виж още.....
Писмо от министър Танчев до Петко Славейков

С молба да изпрати в министерството всички бележки и поправки на новия наказателен закон
Виж още.....
Писмо от Българския червен кръст до Петко Славейков - временен главен инспектор

Виж още.....
Писмо от Българския червен кръст до Петко Славейков - временен главен инспектор

Виж още.....
Писмо от Андрей Манилов до Петко Славейков

Изпраща препис от протокол. Берковица, 19.11.1883 г.
Виж още.....
Писмо от Окръжното учителско дружество гр. Шумен до Петко Славейков

Съобщават, че е приет за почетен член на дружеството. Шумен, 06.03.1890 г.
Виж още.....
Писмо от Министерството на вътрешните дела до Петко Славейков

Във връзка с комисията по настаняване на преселниците, член на която е Петко Славейков. София, 11.09.1880 г.
Виж още.....
Писмо от Софийското окръжно управление до Петко Славейков

Съобщава за свикване на народно събрание в София. Петко Славейков е народен представител. София, 25.08. 1886 г.
Виж още.....
Писмо от софийския градоначалник до Петко Славейков.

Петко Славейков е освободен от домашен затвор. София, 11.07. 1881 г.
Виж още.....
Писмо от Марко Балабанов до Петко Славейков

Покана да присъства и да вземе участие в събор в памет на Фотинов. София, 07.01.1894 г.
Виж още.....
Писмо от Българския червен кръст до Петко Славейков

Съобщават, че е назначен за главен инспектор. София, 08.11. 1885 г.
Виж още.....
Писма до Петко Славейков като министър на вътрешните работи

Виж още.....
Писмо от Тревненското околийско управление до Петко Славейков

Изпраща му знание препис от отношението на прокурора при Софийски окръжен съд от 30.08. 1881 г. и го моли да го уведоми за получаването му. Трявна, 09.09.1881 г.
Виж още.....
Писмо от Григор Пърличев до Петко Славейков

На гръцки език. Охрид, 1867 г.
Виж още.....
Писмо от поп Андрей до Петко Славейков

Елена, 17.05. 1853 г.
Виж още.....
Писмо от поп Андрей до Петко Славейков

Елена, 10.08. 1852 г.
Виж още.....
Писмо от Теодор Хрелюв до Петко Славейков

Без начало. Б.д.
Виж още.....
Писмо от Павлов от Ловеч до Петко Славейков

Ловеч, 07.02. 1865 г.
Виж още.....
Писмо от Кьоргоглу до Петко Славейков

Виж още.....
Писмо от д-р Ламбри Иванов до Петко Славейков

Виж още.....
Писмо до Петко Р. Славейков

Виж още.....
Писмо от Марин Софрониев до Петко Славейков

Севлиево, 16.03.1865 г.
Виж още.....
Писмо до Петко Р. Славейков

Габрово, 29.03.1865 г.
Виж още.....
Писмо до Петко Р. Славейков

Виж още.....
Писмо от Христо Славейков до Петко Славейков

Ръкопис. София, 15.12.1881 г.
Виж още.....
Писмо от Григор Пърличев до Петко Славейков

На гръцки език. Гюргево, Охрид. 1862-1867 г.
Виж още.....
Писмо от Станчо Арнаут до Петко Славейков

Габрово, 29.04.1855 г.
Виж още.....
Писмо до Петко Р. Славейков

Трявна, 1867 г.
Виж още.....
Писмо от Иван Теодор до Петко Славейков

Трявна, 18.07. 1858 г.
Виж още.....
Откъси от писма до Петко Славейков

Виж още.....
Писмо до Петко Р. Славейков

Виж още.....
Писмо от П. Стоянов до Петко Славейков

Плевен, 13.11.1847 г.
Виж още.....
Писмо до Петко Р. Славейков

Виж още.....
Писмо от Н. Михайловски до Петко Славейков

Виж още.....
Писмо от Кънчо Кесаров до Петко Славейков

Търново, 1857 г.
Виж още.....
Писмо от Пенчо Славейков до баща му Петко Славейков

Виж още.....
Телеграма от Стефан Стамболов до Петко Славейков

Виж още.....
Писмо от Н. Георгиев до Петко Славейков

Виж още.....
Писмо от Г. Груев до Петко Славейков

Галац, 1861 г.
Виж още.....
Писма до Петко Славейков като министър на вътрешните работи

Виж още.....
Писма до Петко Славейков като министър на вътрешните работи

Виж още.....
Писма до Петко Славейков като министър на вътрешните работи

Виж още.....
Писма до Петко Славейков като министър на вътрешните работи

Виж още.....
Писмо от председателя на Софийски окръжен съвет до Петко Славейков

Виж още.....
Съдебни преписки

Виж още.....
Писма до Петко Славейков

Виж още.....
Писма до Петко Славейков

Виж още.....
Писма до Петко Славейков

Виж още.....
Писма до Петко Славейков

Виж още.....
Писмо до Петко Р. Славейков

Шумен, 22.09. 1868 г.
Виж още.....
Писмо от П. Кисимов до Петко Славейков

Виж още.....
Писмо от А. Козаров до Петко Славейков

Сливен, 1878 г.
Виж още.....
Писмо от Х. Пантели до Петко Славейков

Търново, 1851 г.
Виж още.....
Писмо от Кою поп Витанов до Петко Славейков

Търново, 1858 г.
Виж още.....
Писма от Цвятко Недев до Петко Славейков

Габрово, 1869 г.
Виж още.....
Писмо за стихотворение, рецензирано от Петко Славейков

Пловдив, 1888 г.
Виж още.....
Писма от братята Марин и Панайот до Петко Славейков

Търново, 1857 г.
Виж още.....
Писмо от Христаки до Петко Славейков

1848 г.
Виж още.....
Писмо до Петко Славейков от майка му

Виж още.....
Писмо от Никифор П. Константинов до Петко Славейков

Габрово, 1858 г.
Виж още.....
Писмо от Илия Блъсков до Петко Славейков

Шумен, 15.03.1865 г.
Виж още.....
Писмо от Илия Блъсков до Петко Славейков

Виж още.....
Част от писмо до Петко Славейков

Виж още.....
Писма от П. Кисимов до Петко Славейков

Виж още.....