Периодично издание
 
Част от колекции:
 
Фонд: Периодичен печат

________________________________________

Периодичен печат
Градинка

Детско илюстровано списание. Между сътрудниците : Ив. Вазов, Ц. Церковски, Ц. Калчев и др.
Виж още.....
Здравец

Популярен детски вестник за здравна просвета. Сътрудничат мнозина български детски писатели.
Виж още.....
Здравец

Илюстровано списание за деца. Задача : Чрез художествено и научно-популярно четиво да подпомогне обучението в основните училища.
Виж още.....
Разкази за животните и растенията

Илюстровано научно-популярно списание за деца и юноши. Съдържа разкази из живота на животните и растенията и др.
Виж още.....
Детски живот

Месечно детско илюстровано списание. В първите годишнини отделя място и за детски художествени опити. По-късно въвежда научен и исторически отдел, игри, забави и гатанки. Съдържа и разкази, приказки, стихове и цветни приложения.
Виж още.....
Детски другар

Протестантско методистко списание с илюстрации. Съдържа оригинални и преводни разкази, стихотворения, биографски очерци и популярно четиво.
Виж още.....
Нова звездица

Месечно детско илюстровано списание. Съдържа приказки и стихотворения. Между сътрудниците : Ран Босилек, Ат. Душков, Любомир Дойчев, Чичо Стоян и др.
Виж още.....
За нашето дете

Илюстровано детско вестниче. Съдържа стихотворения, приказки, популярно-научни сведения, задачи, гатанки, биографски сведения за писатели и др. заслужили българи и поща.
Виж още.....
Другарка

Детско литературно списание с илюстрации. Съдържа художествено четиво, забавни игри, ребуси и др. Помества работи от Ив. Вазов, К. Величков, Ц. Калчев, В. Благоева, Ц. Бакалов, Чичо Стоян и др.
Виж още.....
Детско знаме

Детско илюстровано списание. От III излиза като частно издание, но с ''благословението на Св. Синод ''. Съдържа стихотворения, песни, разкази, приказки, сценки, задачи, ребуси и др. На религиозни, националистически и монархически позиции.
Виж още.....
Детски свят

Детско илюстровано списание. Дава полезно четиво, предназначено за децата от основните училища и прогимназиите. Съдържа стихове, разкази из живота на животните и исторически лица, описания на градове, приказки и др. На официални позиции.
Виж още.....
Детска радост

Детско илюстровано списание. Едно от най-известните български детски списания. Излизат всеки месец две книжки. Съдържа : народни приказки из българския и славянския бит, художествени приказки из световната детско-юношеска литература, разкази из живота на животните и растенията от световно известни автори, културно-исторически приказки и др.
Виж още.....
Детска почивка

Илюстровано списание за деца и юноши. Едно от пърните списания с многоцветен печат. Съдържа художествено четиво - стихове и разкази и забавен материал, задачи, ребуси, гатанки и др. Помества илюстрации от художника Ник. Петров.
Виж още.....
Въздържателче

За пропаганда на трезжеността сред учащата се младеж. Помества приказки, разказчета, стихотворения, гатанки, ребуси и др.
Виж още.....
Градинка

Детско илюстровано списание. Първоначално излиза като детска страница в списание ''Домакиня и майка''. Помества приказки, стихотворения, главоблъсканици, скрити картинки, детска поща идр.
Виж още.....
Книжици за деца

Помества работи от български писатели и преводи из чуждата литература с религиозно съдържание.
Виж още.....
Врабче

Детско вестниче. Помества весели стихотворения, приказки, разкази, отзиви за детски книги и др. Съдържа и материали от съветски автори - Ал. Толстой, С. Маршак и др.
Виж още.....
Витлеем

Източно-православно списание за християнизиране на младежта. Излиза месечно, освен юли и август.
Виж още.....
Весела дружина

Детски илюстрован вестник. Съдържа художествена литература, пътешествия и приключения, весели истории, научни новини и вести от цял свят, медицински и здравни съвети, задачи, ребуси, хумор и др.
Виж още.....
Божи глас

Епархийски духовен лист за учениците от Православно.-християнските. дружества при прогимназиите. Излиза на всяко първо число на месеца. Урежда редакционен колектив.
Виж още.....
Венец

Юношеско илюстровано списание. Добре списвано, широко разпространено. Съдържа научно-популярни материали предимно от областта на историята, географията, както и художественото четиво.
Виж още.....
Детска книга

Детски вестник, издаван по случай Деня на книгата със задача да пропагандира българската детска книга. Съдържа приказки и стихотворения.
Виж още.....
Веселушка

Съдържа в лека и художествена форма статии, разкази, приказки, басни, рисунки, истории без думи, картинки, ребуси, задачи, читанки, пословици и др. Част от материалите са побългарен превод на приказки и стихове от Вилхелм Буш.
Виж още.....
Светулка

Детско списание с основна цел да подпомага училището в образователно-възпитателната му работа и да създаде вкус и любов у малките читатели към родната реч и художествената литература. Започва с преводни разкази и стихове и постепенно привлича повечето от българските писатели, мнозина от които на страниците му се създават като детски писатели.
Виж още.....
Звездица

Едно от най-разпространените детски списания с оригинални и преводни стихове и разкази, които развиват у децата любов към народното творчество, книгата, природата и родината. С просветителска насоченост и основна задача да подпомага училището в образователно-възпитателната работа. Не винаги на здрави прогресивни позиции, но с безспорен принос за създаване на реалистична демократична детска литература.
Виж още.....
Детска книга на книгите

Детско списание с илюстрации. Съдържа приказки, разказчета и стихове.
Виж още.....
Пчелица

Илюстровано списание за деца. Помества и творби на деца. Безплатно приложение на ''Жена и дом ''. Между сътрудниците : Ат. Душков, Гр. Угаров, Б. Маковски, В. Паспалеева, чичо Стоян, Тр. Симеонов, Елин Пелин и др.
Виж още.....
Другарче

Детско списание на протестантската пропаганда. От IV въвежда и отдел за здравна просвета, вести из областта на науката и практически съвети за учениците по рисуване и ръчна работа. Съдържа и разкази, стихотворения и весели страници.
Виж още.....
Слънчо

Местен ученически вестник. Задача : да бъде ''в услуга на читатели и учители ''. Помества разкази, стихове, кръстословици, гатанки, съобщения за важни случаи. Застъпва отделите : статии, из науката и живота, наши светини, големи българи и творби на малките.
Виж още.....
Пенкини картинки

Детско илюстровано списание. Помества, стихове, мелодии, картини, ребуси и др.
Виж още.....
Барабанче

Детско литературно вестниче с илюстрации. Напредничави тенденции.
Виж още.....
Славейче

Илюстрован вестник за деца и юноши.с прогресивна насока. Застъпва художествени, исторически, забавни, биографски, популярно-научни и др. материали. Между сътрудниците : Мл. Исаев, Ат. Душков, В. Паспалеева, Г. Караславов, А. Разцветников, Е. Багряна, М. Грубешлиева и др.
Виж още.....
Млечен път

Опит за литературно-художествено списание за младежи, с ил. Помества статии по българска и чуждестранна художествена литература, характеристика на писатели, популярно-научно четиво, разглежда въпроси из областта на музиката, живописта и др.
Виж още.....
Родна нива

Литературно научно-популярно списание, предназначено за ученици. Помества художествени произведения от български автори, биографии на книжовници и възрожденци, географски четива, популярна наука, ребуси и задачи. Между сътрудниците: Иван Карановски, Никола Фурнаджиев, Г. Цанев, П. Росен, Трифон Кунев, Георги Райчев, Йордан Стубел, Н. Мавродинув и др.
Виж още.....
Българче

Детско илюстровано списание. Предназначено за за ученици от основните училища. Поставя си задачата да възпитава децата в националистически и религиозин дух. Съдържа стихове и популярни статии, описания на градове, биографии, приказки и песни, забави и игри.
Виж още.....
Чавче

Детско вестниче. Съдържа стихове, разкази и карикатури от Ал. Божинов.
Виж още.....
Слънчо

Местен учителски вестник. Задача : да бъде ''в услуга на читатели и учители ''. Помества разкази, стихове, кръстословици, гатанки, съобщения за важни случаи. Застъпва отделите : статии, из науката и живота, наши светини, големи българи и творби на малките.
Виж още.....
Илюстровано четиво

Забавен вестник за малки и големи. Съдържа разкази от български и чужди автори, сензационни и авантюристични преводни романи в картини.
Виж още.....
Пътека

Илюстрован вестник за деца и юноши с материали из историята и науката, стихове и разкази от български и чужди автори. През III и IV помества повече преводни юношески, приключенски разкази и романи.
Виж още.....
Картина и приказка

Илюстровано художествено списание. Помества приказки, разкази и стихове от чуждестранни и наши писатели.
Виж още.....
Пчелица

Илюстровано списание за деца. Задача : ''Да запознава децата с всички прояви на всекидневния живот '', да ги учи на ''самодейност, труд и любов към природата ''. Между сътрудниците : Ив. Вазов, Люб. Бобевски, Ст. Михайловски, Ц. Калчев, Ц. Церковски, Н. Монев, Т. Симеонов.
Виж още.....
Православно християнче

Детско религиозно източноправославно илюстровано списание. Помества религиозно-поучителни разкази, приказки и стихотворения, песни и пъстра страница.
Виж още.....
Поточе

Детско илюстровано списание с прогресивни тенденции. Между сътрудниците : Косе Босе (Ценко Цветанов)Калина Малина, К. Петканов, Чичо Стоян (Ст. М. Попов)Др. Попов и др. Помества и преводи от Мамин Сибиряк, В. Гаршин, Л. Толстой и др.
Виж още.....
Орле

Орган на официалната организация ''Бранник '', предназначен за деца, с ил. Помества стихотворения, разкази и приказки, популярно-научни статии, сведения за дейността на ''орлетата '' и др. Между сътрудниците : Елисавета Багряна, Ангел Каралийчев, Светослав Минков, Асен Разцветников, Змей Горянин, Лъчезар Станчев, д-р Захари Захариев, Добри Немиров, Ст. Ц. Даскалов, Ем. п. Димитров, Константин Н. Петканов, Панчо Михайлов, Богдан Овесянин, Ст. Чилингиров, Константин Константинов, Васил Павурджиев и др.
Виж още.....
Народна целина

Научно-популярно списание. Задача : да допринесе за попълване познанията на ''тия, които малко са посещавали училище ''. Съдържа материали от художествена литература, народна просвета, популярна хигиена и медицина, читалищно дело, елементарни правни познания и гражд. учение, икономически и зем.-стопански въпроси, кооперативно дело, из културната история на българите, науката и техниката в услуга на човека и препоръчани книги.
Виж още.....
Музикална библиотека за деца и юноши

Излиза в началото на всеки месец, с изключение на юли и август. Съдържа само ноти с текст.
Виж още.....
Младина

Едно от най-старите и най-популярни детски илюстровани списания у нас, редактирано от народни учители, възпитали няколко поколения деца. Цел ''Да подбуди желанието на младежите към четене на добри и полезни книги и да ги подкани на работа ''. Помества : поучителни разкази, художествени цветни картини, изработени в чужбина, четива из живота на животните, напътствия за правене опити, образци за рисуване, задачи, ребуси, детски игри и др.
Виж още.....
Младежко четиво

Популярно-научно и художествено-литературно списание за ученици. Застъпва отделите : I. Разкази и приказки ; II. Картини из живота на животните ; III. Растения ; IV. Чудеса на човешкия ум ; V. Из нашето отечество ; VI. Из чуждите страни ; VII. Из миналото на човека ; VIII. История ; IX. Просветно дело ; X. Разкази и научни опити и съобщения.
Виж още.....
Майска китка

Помества четива по вероучение, отечествознание, естествознание, хигиена и др. Списва се в националистически дух.
Виж още.....
Книжици за прочит

Литературно-етнографско и научно списание. Съдържа езикови и фолклорни материали из различните крайнини на Македония, студии на Д. Матов, географски и битови описания, етнографски данни, статистически сведения и разкази от В. Кънчев, оригинална и преводна белетристика, статии по лозарство и винарство, по облагородяване дръвчета, по домакинство и възпитание.
Виж още.....
Нова картинна галерия

Опит да се създаде списание подобно на ''Картинна галерия за деца и юноши '' на Георги Палашев. С прогресивни тенденции. Съдържа оригинални и преводни разкази и стихове, статии и съобщения, репродукции от картини и др. Между сътрудниците му и Трайко Симеонов, Павел Вежинов, Хр. Радевски и др.
Виж още.....
Картинна галерия за деца и юноши

Списание за художествено възпитание на деца и юноши с просветителска насоченост и висока за времето си графическа техника. Помества чуждустранни и български литературни произведения, предимно класически, придружени от илюстрации, приказки на различини народи, пътеписи, басни, исторически разкази, стихотворения, биографии - всички илюстрирани.
Виж още.....
Росица

Детски илюстрован вестник за учениците от основните училища. С поучително и разнообразно четиво. Списва се от учителите и учениците в Севлиево в националистически дух.
Виж още.....