Части от колекцията:
 
Подзаглавни данни: Месечно детско списание с картинки
Начална година: 1894
Година на спиране: 1897
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Детски вестник за здравна просвета, предпазна медицина и здрав живот
Начална година: 1933
Година на спиране: 1947
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Илюстровано списание за деца
Начална година: 1921
Година на спиране: 1923
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Илюстрована библиотека за деца и юноши
Начална година: 1933
Година на спиране: 1938
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Детско-юношеско списание за култура и възпитание
Начална година: 1930
Година на спиране: 1947
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Протестантско методиско списание с илюстрации
Начална година: 1925
Година на спиране: 1932
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
Периодично издание
 
Подзаглавни данни: Месечно детско илюстровано списание
Начална година: 1924
Година на спиране: 1924
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Вестниче на железничарските деца
Начална година: 1937
Година на спиране: 1943
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Месечно илюстровано списание за деца
Начална година: 1903
Година на спиране: 1908
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Илюстровано списание за деца и юноши
Начална година: 1935
Година на спиране: 1943
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Списание за деца
Начална година: 1921
Година на спиране: 1944
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Илюстровани приказки за деца и юноши от 9-14 години
Начална година: 1910
Година на спиране: 1943
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Месечно илюстровано списание
Начална година: 1909
Година на спиране: 1923
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
Периодично издание
 
Подзаглавни данни: Месечен илюстрован вестник за деца и юноши
Начална година: 1927
Година на спиране: 1943
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Илюстровано детско списание
Начална година: 1935
Година на спиране: 1942
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Безплатна коледна притурка на сп. сп. ''Църковен вестник'', '''Духовна култура ''
Начална година: 1920
Година на спиране: 1933
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Вестник за деца
Начална година: 1922
Година на спиране: 1943
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
Периодично издание
 
Подзаглавни данни: Религиозно нравствено списание за деца
Начална година: 1923
Година на спиране: 1931
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
Периодично издание
 
Подзаглавни данни: Седмичен вестник за деца и юноши
Начална година: 1933
Година на спиране: 1947
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Месечно източно-православно вестниче
Начална година: 1940
Година на спиране: 1943
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Илюстровано списание за ученици от прогимназиите
Начална година: 1911
Година на спиране: 1943
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Вестник за деца и юноши
Начална година: 1933
Година на спиране: 1943
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Месечно хумористическо, илюстровано списание за деца
Начална година: 1908
Година на спиране: 1910
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Месечно детско списание с картинки
Начална година: 1904
Година на спиране: 1947
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Месечно илюстровано списание за деца
Начална година: 1892
Година на спиране: 1914
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Детско списание с илюстрации
Начална година: 1931
Година на спиране: 1932
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
Периодично издание
 
Подзаглавни данни: Месечно илюстровано детско списание
Начална година: 1937
Година на спиране: 1942
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Детско приложение на сп. ''Духовна обнова''
Начална година: 1930
Година на спиране: 1947
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
Периодично издание
 
Подзаглавни данни: Вестник за учениците от Шуменска учебна околия.
Начална година: 1937
Година на спиране: 1941
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Месечна илюстрацийка за деца
Начална година: 1904
Година на спиране: 1904
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Весел седмичен вестник за деца и юноши
Начална година: 1939
Година на спиране: 1940
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Илюстрован вестник за деца и юноши
Начална година: 1936
Година на спиране: 1944
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Илюстровано списание за юноши
Начална година: 1924
Година на спиране: 1924
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Списание за ученици от прогимназиите
Начална година: 1928
Година на спиране: 1930
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Списание за възпитание и поука на нашите деца
Начална година: 1917
Година на спиране: 1921
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Седмично вестниче за деца
Начална година: 1913
Година на спиране: 1914
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Месечен вестник на учениците от Шуменска учебна околия
Начална година: 1937
Година на спиране: 1941
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Забавен вестник за малки и големи
Начална година: 1941
Година на спиране: 1943
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Седмичен вестник за деца и юноши
Начална година: 1933
Година на спиране: 1936
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Месечно художествено списание за деца и юноши с черни и цветни приложения
Начална година: 1928
Година на спиране: 1930
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Двуседмично детско списание
Начална година: 1914
Година на спиране: 1932
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Безплатен месечен лист за деца от 9 - 12 год. Възраст
Начална година: 1932
Година на спиране: 1939
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Илюстрован двуседмичен вестник за деца
Начална година: 1927
Година на спиране: 1934
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Издание на ''Бранник '' - организация на българската младеж.
Начална година: 1941
Година на спиране: 1944
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Илюстровано списание за народна просвета
Начална година: 1926
Година на спиране: 1930
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Изданието съдържа само ноти с текст
Начална година: 1906
Година на спиране: 1909
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Научно-забавителен вестник с картинки за младежите от двата пола
Начална година: 1891
Година на спиране: 1915
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Илюстровано списание за прогимназиални ученици
Начална година: 1924
Година на спиране: 1932
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Месечно списание за ученички и ученици от долните класове на гимназиите и класните училища
Начална година: 1904
Година на спиране: 1905
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: С белетристическо, техническо, научно и забавително съдържание
Начална година: 1889
Година на спиране: 1895
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Илюстровано месечно списание за деца и юноши
Начална година: 1934
Година на спиране: 1943
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Списание за художествено възпитание
Начална година: 1905
Година на спиране: 1925
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Месечник на учениците и учителите от Севлиевската учебна околия
Начална година: 1936
Година на спиране: 1944
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека