Части от колекцията:
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН

________________________________________

Н. Вапцаров-кореспонденция : между трети лица
Писмо от Бойка Вапцарова
Вапцарова, Бойка
Фотокопие 01.05.1941 г.
Виж още.....
Писмо от Рая Майлер
Майлер, Рая
Съдържа спомени за детските години на Н. Вапцаров
Виж още.....
Писмо от Светослав Минков
Минков, Светослав
Виж още.....
Пощенска картичка от Мария

От 05.08.1942 г.
Виж още.....
Писмо от Данка Р. Проданична
Проданична, Данка Н.
Фотокопие на ръкопис
Виж още.....
Писмо от Бойка Вапцарова
Вапцарова, Бойка
Фотокопие на ръкописно писмо - 21.06.1941 г.
Виж още.....
Писмо от Елена Вапцарова

Виж още.....
Писмо от Бойка Вапцарова
Вапцарова, Бойка
Фотокопие на ръкописни писма - 19.05.1941 г.
Виж още.....
Писмо от Елена Вапцарова
Вапцарова, Елена
Виж още.....
Писмо от Бойка Вапцарова
Вапцарова, Бойка
Фотокопие. Писмо от 24.04.1941 г.
Виж още.....
Писмо от Елена Вапцарова
Вапцарова, Елена
С благодарност по случай поздравленията отправени за присъждането на Международната награда за мир. Съдържа още 1 л. , машинопис препис на писмото от Елена Вапцарова, адресирано към писателите (СБП)
Виж още.....
Писмо от Института за литература

Виж още.....
Писмо от Райна Вапцарова
Вапцарова, Райна
Виж още.....
Писмо от Института за литература

Виж още.....
Писмо от Росица Манолова
Манолова, Росица
Виж още.....
Писмо от Бойка Вапцарова
Вапцарова, Бойка
Фотокопие на ръкописни писма-04.06.1941 г.
Виж още.....
Протокол от 05.05.1963 г.

Виж още.....
Картичка от Никола Попов (баща на Антон Попов) до Велика Попова, 10 април 1917 г.
Попов, Никола
Виж още.....
Писмо на Т. Икономов до Д. Молеров, Неврокоп, 30 ноември 1926 г.
Икономов, Тодор
Разказва, че има снимка и писмо от Никола Вапцаров. Прилага отделен лист с препис на стихотворението на Н. Вапцаров "Последна песен".
Виж още.....
Писмо от директора на Държавното екарисажно заведение до началника на машинното отделение при МОСП и благоустройството за ремонт в Екарисажа

1 л. машинопис. Копие. Дата: 23.06.1940 г.
Виж още.....
Писмо от директора на Държавното екарисажно заведение до началника на машинното отделение при МОСП и благоустройството за ремонт в Екарисажа_2

1 л. машинопис. Копие. Дата: 9.05.1940 г., гр. София.
Виж още.....
Писмо от Главна дирекция на обществените сгради, пътищата и благоустройството до Дирекцията на Държавното екарисажно заведение за отоплителната инсталация в административната сграда

1 л. машинопис. Оригинал. Дата: 25.07.1939 г.
Виж още.....
Автограф от Р. Вапцарова
Вапцарова, Райна
Виж още.....
Писмо от директора на Държавното екарисажно заведение до началника на отдел "Електрификация и индустриални заведения" при Министерство на благоустройството за парната инсталация в административната сграда на Екарисажа

1 л. машинопис. Дата: 19.07.1939 г.
Виж още.....
Снимка-писмо на Никола Попов до Тома, 20 април 1915 г.
Попов, Никола
Виж още.....
Писмо от Иван Комитски
Комитски, Иван
Във връзка с тефтера "Байер"
Виж още.....
Пощенска картичка от Бор. Станчев
Станчев, Бор.
Виж още.....
Пощенска картичка от Димитър Митрев
Митрев, Димитър
Виж още.....
Пощенска картичка от З. П. Търнин
Търнин, З. П.
До редакцията на в-к "Литературен критик" от Кафене "Букет", Самоков
Виж още.....
Пощенска картичка от Ст. Романов
Романов, Ст.
Виж още.....
Писмо от Елена Вапцарова
Вапцарова, Елена
Виж още.....
Писмо от директора на Държавното екарисажно заведение до началника на машинното отделение при МОСП и благоустройството за ремонт в Екарисажа

1 л. машинопис. Копие. Дата: 24.11.1939 г., гр. София.
Виж още.....
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН

________________________________________

Н. Вапцаров-кореспонденция : до него
Пощенска картичка от Иван Вапцаров, 8.1928
Вапцаров, Иван(Йонко )
Виж още.....
Илюстративна картичка от Йосиф Игнатов
Игнатов, Йосиф
Виж още.....
Пощенска картичка от Екатерина Везюва
Везюва, Екатерина
Виж още.....
Пощенска картичка от Милка Везюва
Везюва, Милка
Виж още.....
Пощенска картичка от Георги Везев
Везев, Георги
Виж още.....
Пощенска картичка от Кольо Василев, 1.1928
Василев, Кольо
Виж още.....
Пощенска картичка от Кольо Василев, 9.1928
Василев, Кольо
Виж още.....
Илюстративна картичка от Райна Вапцарова, 11.1927
Вапцарова, Райна Йонкова
Виж още.....
Пощенска картичка от Лазар Калоянов
Калоянов, Лазар
Виж още.....
Пощенска картичка от Иван Вапцаров, 5.1928
Вапцаров, Иван(Йонко )
Виж още.....
Пощенска картичка от Иван Вапцаров, 2.1928
Вапцаров, Иван(Йонко )
Виж още.....
Пощенска картичка от Елена Вапцарова, 11.1928
Вапцарова, Елена
Виж още.....
Пощенска картичка от Елена Вапцарова, 12.1928
Вапцарова, Елена
Виж още.....
Пощенска картичка от Елена Вапцарова, 1928
Вапцарова, Елена
Виж още.....
Пощенска картичка от Славчо Балев
Балев, Славчо
Пощенски картички - зве от 09.11. и от 07.12. 1926 г. Оригинал-ръкопис.
Виж още.....
Пощенска картичка от А. Белев
Белев, А.
С послепис
Виж още.....
Пощенска картичка от Райна Вапцарова
Вапцарова, Райна Йонкова
Виж още.....
Пощенска картичка от Георги Пумпалов
Пумпалов, Георги
Виж още.....
Снимка на гърба на картичка, адресирана до Никола Вапцаров в Морското машинно училище-Варна

Виж още.....
Пощенска картичка от Герасим Чочов, 10.1927
Чочов, Герасим
Виж още.....
Пощенска картичка от Герасим Чочов
Чочов, Герасим
Виж още.....
Пощенска картичка от Веселина Танева
Танева, Веселина
Виж още.....
Пощенска картичка от Веселина Танева, 1928
Танева, Веселина
Виж още.....
Пощенска картичка от Кръстьо Стойчев, 6.1927
Стайчев, Кръстьо
Виж още.....
Пощенска картичка от Кръстьо Г. Стойчев, 12.1927
Стайчев, Кръстьо
Виж още.....
Писмо от Лазар Икономов
Икономов, Лазар
Виж още.....
Пощенска картичка от Крум Радонов
Радонов, Крум
Виж още.....
Пощенска картичка от Лазар Икономов
Икономов, Лазар
С послепис
Виж още.....
Автограф от Христо Радевски
Радевски, Христо
Виж още.....
Пощенска картичка от Димитър Молеров
Молеров, Димитър
Виж още.....
Пощенска картичка от А. Коив
Коив, А.
Виж още.....
Писмо от Манда Кондова
Кондова, Манда
Виж още.....
Писмо от Манда Кондова
Кондова, Манда
Виж още.....
Пощенска картичка от Ив. Колчаков
Колчаков, Ив.
Виж още.....
Писмо на Елена Вапцарова до Никола Вапцаров
Вапцарова, Елена
Виж още.....
Пощенска картичка от Лазар Сирлещов
Сирлещов, Лазар
Виж още.....
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН

________________________________________

Н. Вапцаров-кореспонденция : от него
Писмо до Йонко Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Из едно писмо до майка си
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Писмо до Райна Вапцарова
Вапцаров, Никола Йонков
С послепис
Виж още.....
Писмо до Райна Вапцарова
Вапцаров, Никола Йонков
С послепис
Виж още.....
Писмо до Райна Вапцарова
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Писмо до Райна Вапцарова
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Пощенска картичка до Елена Вапцарова
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Писмо до Йонко Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
2 с.-фотокопие, 2с.-машинопис.
Виж още.....
Писмо до Йонко Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Писмо до Иван Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Пощенска картичка до Иван Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Оригинал на картичка лице-гръб от 26.04.1932 г.
Виж още.....
Пощенска картичка до Иван Вапцаров
Вапцаров, Никола
Виж още.....
Писмо до Иван Вапцаров
Вапцаров, Никола
Виж още.....
Писмо до Елена Вапцарова
Вапцаров, Никола
Виж още.....
Аз съзнавам, че съм обикновен човек
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Писмо до Йонко Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Оригинал -2 с., ръкопис
Виж още.....
Пощенска картичка до Елена Вапцарова, 1940
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Пощенска картичка. Весела поща
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Тетрадка с писма до Бойка Вапцарова
Вапцаров, Никола Йонков
Съдържа осем писма от дати 12.10.1932 г-1-6 с., с послепис; 18.10.1932 г. 7-11 с., с послепис; 27.10.1932 г. 12-15 с. споменава "член 223"; 10.11.1932 г. 16-18 с.; 11.12.1932 г. 19-21 с.;17.12.1932 г., с послепис 22-24 с.; 19.01.1933 г. 25-30 с.; 23.05.1933 г. 31-34 с. Тетрадката е започната на 04.-08.-10.1932 г.
Виж още.....
Писма до Керана Рупова, 1930
Вапцаров, Никола
Съдържа от с. 27-с. 58 оригинал-ръкопис на писма до Керана Рупова включващи стихотворения или части от стихотворения на Н. Вапцаров.
Виж още.....
Писма до Керана Рупова, 1930
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Писмо до Бойка Вапцарова
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Писмо до Елена Вапцарова
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Писмо до Елена Вапцарова, 1932
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Снимка на писмо от Никола Вапцаров до баща му Йонко Вапцаров

Виж още.....
Писмо до Йонко Вапцаров, 1931
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Пощенска картичка до Йонко Вапцаров, 1931
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Пощенска картичка до Йонко Вапцаров, 1931
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Пощенска картичка до Йонко Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Пощенска картичка до Йонко Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Писмо до Йонко Вапцаров
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Писмо до Елена Вапцарова, 1932
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....