Виж дигитално копие
 
Част от колекции:
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН

________________________________________

Н. Вапцаров-биографични материали
Служебни документи от ММУ-Варна

С данни за успеха, поведението и личните качества на Н. Вапцаров
Виж още.....
Атестационен бележник за ученика Никола Вапцаров през време на практиката му по авиационни мотори в аеропланната работилница в Божурище

Данните са попълнени с мастило върху 1 л. формуляр и подпечатани с печата на Дирекция по въздухоплаването. Обхващат периода 1.08.-12.10. 1929 г.
Виж още.....
Писмо на началника на Морската учебна част до Околийския началник в гр. Мехомия за отмяна на глобата на Н. Вапцаров поради неспазването на полицейската наредба за реда и движението с моторни коли

1 л. машинопис. Писмото е поверително. Дата: 6.02.1929 г.
Виж още.....
Писмо на Разложкото околийско управление до Морската учебна част в гр. Варна за глобяването на Н. Вапцаров поради неспазването на наредбата за реда и движението с моторни коли

1 л машинопис. Приложена е квитанция за глоба от 50 лв. Дата: 2. 02. 1929 г.
Виж още.....
Служебна книжка на ученика машинист Никола Вапцаров от ММУ - Технически отдел

Книжката обхваща периода 1926 - 1932 г. Съдържа сведения за успеха, поведението и развитието на Вапцаров през целия курс на обучение в училището.
Виж още.....
Разписка, подписана от Н. Вапцаров, за получени от него 30 лв., изпратени от домашните му след задържането му в Обществена безопасност

Текстът е написан с мастило, вероятно от някой агент, на зелено картонче, прегънато на две. Дата: 23.03.1942 г., София.
Виж още.....
Уверение от Горноджумайската инспекция по труда, издадено на Н. Вапцаров, за платени от него вноски към фонда "Обществени осигуровки" за 1932-1934 г.

Дата: 1 .01. 1935 г.,Горна Джумая.
Виж още.....
Снимка на членска карта от Ученическото въздържателно дружество

Виж още.....
Показание на Светослав Минков по делото на Никола Вапцаров

Виж още.....
Н. Вапцаров пред съда

Виж още.....
Протокол от 05.05.1963 г.

Виж още.....
Заповед за назначаването на Н. Вапцаров за техник при Държавния екарисаж - София

2 л. машинопис. Дата: 28 .10. 1938 г., гр. София.
Виж още.....
Мореплавателна книжка на Н. Вапцаров

Като ученикмашинист в ММУ-гр. Варна
Виж още.....
Извлечение от класните книги на Банската реална и Разложката непълна гимназия

С данни за успеха и поведението на Н. Вапцаров
Виж още.....
Майката на поета Никола Йонков Вапцаров

Виж още.....
Кратка биография

Виж още.....
Карта за самоличност - номер 43074

Адресна карта за пренаематели за квартирата на ул. "11 август" № 7.
Виж още.....
Членска карта от въздържателното дружество в Разлог - номер 6433

Виж още.....
Лична карта - номер 2108

Рождената дата на поета Никола Вапцаров е 24.11.1909 г.
Виж още.....
Писмо за рождената дата на Н. Вапцаров

Рождената дата на поета Никола Вапцаров е 24.11.1909 г.
Виж още.....
Донесение на полицията за Н. Вапцаров

Виж още.....
Акт за напускане на Никола Вапцаров длъжността техник в Изпитателната станция при МОСП и благоустройството

1 л.машинопис Оригинал. Дата: 7.11.1940 г., гр. София.
Виж още.....
Брой от сп. "Мотор" (год. I, 1927, кн. 8), за което Никола Вапцаров е бил абониран

Виж още.....
Показания на Светослав Минков по Делото на Никола Иванов Вапцаров, подведен по чл. 7 от ЗЗД – препис.

1 с. машинопис. Придружен с писмо от Зайков до Христо [Радевски], б.г. (2 с. ръкопис)
Виж още.....
Кочан разписки за платен наем от Никола и Бойка Вапцарови

Виж още.....
Книга за заплати и удръжки на служителите във фабриката в с. Кочериново

Виж още.....
Списък на техническия персонал към фабриките и железниците на Българска горска индустрия – с. Кочериново

20 с. машинопис. Дата: 1. 01. 1933 г., с. Кочериново.
Виж още.....
Рапорт от Никола Вапцаров за състоянието на инсталацията в Пловдивския екарисаж

2 с. машинопис. Дата: 6.04.1940 г., гр. Пловдив.
Виж още.....
Заповед на Директора при Главната дирекция на ОСП и благоустройството за назначаване на комисия за приемане на парната инсталация в административната сграда на Държавното екарисажно заведение

2 с. Оригинал, 7 ноември 1939 г.
Виж още.....
Заявление от Никола Вапцаров до Началника на Санитарно-ветеринарното отделение при Министерството на земеделието и държавните имоти за назначаването му на длъжност техник в Екарисажа. Копие, 10 октомври 1938 г.

1 с. машинопис. Копие. Дата: 10.10. 1938 г., гр. София
Виж още.....
Зрелостно свидетелство № 1555 на Никола Вапцаров, издадено от Морското машинно училище във Варна, 30 май 1932 г.

Виж още.....
Карта за пренаематели (адресен билет), попълнена от Н. Вапцаров

1 л. формуляр, попълнен с мастило. Дата: 14.07.1939 г., гр. София.
Виж още.....
Кръщелно свидетелство № 169 на Никола Вапцаров, издадено от Евангелската църква в гр. Самоков. 31 декември 1919 г.

Кръщелно свидетелство № 169 на Никола Вапцаров, издадено от Евангелската църква в гр. Самоков. 31 декември 1919 г. (13 януари 1920 г.)
Виж още.....
Членска карта на Н. Й. Вапцаров от Съюза на българските писатели, издадена посмъртно

Издадена на 28.02.1947 г., подписана от председателя на СБП Л. Стоянов и от секретаря Мл. Исаев.
Виж още.....
Акт за встъпването на Никола Вапцаров в длъжност машинен техник в Изпитателната станция при МОСП и благоустройството

1 л. машинопис. Копие. Дата: 25.09.1940 г., гр. София.
Виж още.....
Заповед за назначаването на Н. Вапцаров за техник в Изпитателната станция при Гл. дирекция на ОСП и благоустройството

1 л. машинопис. Оригинал. Дата: 24.09.1940 г., гр. София.
Виж още.....
Рапорт на Никола Вапцаров за състоянието на парната инсталация в Екарисажното заведение и препоръки за подобрението й

1л. ръкопис с мастило. Оригинал. Дата: 21.11.1939 г., гр. София.
Виж още.....
Писмо от директора на Държавното екарисажно заведение до началника на Областната ветеринарна служба относно искания домашен отпуск от техника Никола Вапцаров

1 л. машинопис. Дата: 7.08.1939 г., София.
Виж още.....
Удостоверение, издадено на Н. Вапцаров, за размера на брутната му заплата като техник в Държавния екарисаж

1 л. машинопис. Дата: 4.08.1939 г., гр. София.
Виж още.....
Протокол на комисия в Държавното екарисажно заведение, с участието на Н. Вапцаров, за унищожаването на негодни кожи

1 л. машинопис. Дата: 4.01.1939 г.
Виж още.....
Писмо от директора на Държавното екарисажно заведение до началника на Областната ветеринарна служба за встъпването на Никола Вапцаров на служба техник в Екарисажа.

1 л. машинопис. Копие. Дата: 14.11.1938 г.
Виж още.....
Акт на Никола Вапцаров за встъпването му в длъжността техник в Държавното екарисажно заведение

1 л. машинопис. Оригинал. Дата: 1.11.1938 г., гр. София
Виж още.....
Протокол за членството на Никола Вапцаров в БКП - 5 май 1963 г.

2 с. машинопис. Дата: 5.05.1963 г.
Виж още.....
Отпускно свидетелство № 1 на Никола Вапцаров от Разложката смесена непълна гимназия с успеха и поведението му

Дата: 12 (25).07. 1926 г.
Виж още.....