Персоналия
 
Части от колекцията:
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН

________________________________________

Н. Вапцаров-биографични материали
Служебни документи от ММУ-Варна

С данни за успеха, поведението и личните качества на Н. Вапцаров
Виж още.....
Атестационен бележник за ученика Никола Вапцаров през време на практиката му по авиационни мотори в аеропланната работилница в Божурище

Данните са попълнени с мастило върху 1 л. формуляр и подпечатани с печата на Дирекция по въздухоплаването. Обхващат периода 1.08.-12.10. 1929 г.
Виж още.....
Писмо на началника на Морската учебна част до Околийския началник в гр. Мехомия за отмяна на глобата на Н. Вапцаров поради неспазването на полицейската наредба за реда и движението с моторни коли

1 л. машинопис. Писмото е поверително. Дата: 6.02.1929 г.
Виж още.....
Писмо на Разложкото околийско управление до Морската учебна част в гр. Варна за глобяването на Н. Вапцаров поради неспазването на наредбата за реда и движението с моторни коли

1 л машинопис. Приложена е квитанция за глоба от 50 лв. Дата: 2. 02. 1929 г.
Виж още.....
Служебна книжка на ученика машинист Никола Вапцаров от ММУ - Технически отдел

Книжката обхваща периода 1926 - 1932 г. Съдържа сведения за успеха, поведението и развитието на Вапцаров през целия курс на обучение в училището.
Виж още.....
Разписка, подписана от Н. Вапцаров, за получени от него 30 лв., изпратени от домашните му след задържането му в Обществена безопасност

Текстът е написан с мастило, вероятно от някой агент, на зелено картонче, прегънато на две. Дата: 23.03.1942 г., София.
Виж още.....
Уверение от Горноджумайската инспекция по труда, издадено на Н. Вапцаров, за платени от него вноски към фонда "Обществени осигуровки" за 1932-1934 г.

Дата: 1 .01. 1935 г.,Горна Джумая.
Виж още.....
Снимка на членска карта от Ученическото въздържателно дружество

Виж още.....
Показание на Светослав Минков по делото на Никола Вапцаров

Виж още.....
Н. Вапцаров пред съда

Виж още.....
Протокол от 05.05.1963 г.

Виж още.....
Заповед за назначаването на Н. Вапцаров за техник при Държавния екарисаж - София

2 л. машинопис. Дата: 28 .10. 1938 г., гр. София.
Виж още.....
Мореплавателна книжка на Н. Вапцаров

Като ученикмашинист в ММУ-гр. Варна
Виж още.....
Извлечение от класните книги на Банската реална и Разложката непълна гимназия

С данни за успеха и поведението на Н. Вапцаров
Виж още.....
Майката на поета Никола Йонков Вапцаров

Виж още.....
Кратка биография

Виж още.....
Карта за самоличност - номер 43074

Адресна карта за пренаематели за квартирата на ул. "11 август" № 7.
Виж още.....
Членска карта от въздържателното дружество в Разлог - номер 6433

Виж още.....
Лична карта - номер 2108

Рождената дата на поета Никола Вапцаров е 24.11.1909 г.
Виж още.....
Писмо за рождената дата на Н. Вапцаров

Рождената дата на поета Никола Вапцаров е 24.11.1909 г.
Виж още.....
Донесение на полицията за Н. Вапцаров

Виж още.....
Акт за напускане на Никола Вапцаров длъжността техник в Изпитателната станция при МОСП и благоустройството

1 л.машинопис Оригинал. Дата: 7.11.1940 г., гр. София.
Виж още.....
Брой от сп. "Мотор" (год. I, 1927, кн. 8), за което Никола Вапцаров е бил абониран

Виж още.....
Показания на Светослав Минков по Делото на Никола Иванов Вапцаров, подведен по чл. 7 от ЗЗД – препис.

1 с. машинопис. Придружен с писмо от Зайков до Христо [Радевски], б.г. (2 с. ръкопис)
Виж още.....
Кочан разписки за платен наем от Никола и Бойка Вапцарови

Виж още.....
Книга за заплати и удръжки на служителите във фабриката в с. Кочериново

Виж още.....
Списък на техническия персонал към фабриките и железниците на Българска горска индустрия – с. Кочериново

20 с. машинопис. Дата: 1. 01. 1933 г., с. Кочериново.
Виж още.....
Рапорт от Никола Вапцаров за състоянието на инсталацията в Пловдивския екарисаж

2 с. машинопис. Дата: 6.04.1940 г., гр. Пловдив.
Виж още.....
Заповед на Директора при Главната дирекция на ОСП и благоустройството за назначаване на комисия за приемане на парната инсталация в административната сграда на Държавното екарисажно заведение

2 с. Оригинал, 7 ноември 1939 г.
Виж още.....
Заявление от Никола Вапцаров до Началника на Санитарно-ветеринарното отделение при Министерството на земеделието и държавните имоти за назначаването му на длъжност техник в Екарисажа. Копие, 10 октомври 1938 г.

1 с. машинопис. Копие. Дата: 10.10. 1938 г., гр. София
Виж още.....
Зрелостно свидетелство № 1555 на Никола Вапцаров, издадено от Морското машинно училище във Варна, 30 май 1932 г.

Виж още.....
Карта за пренаематели (адресен билет), попълнена от Н. Вапцаров

1 л. формуляр, попълнен с мастило. Дата: 14.07.1939 г., гр. София.
Виж още.....
Кръщелно свидетелство № 169 на Никола Вапцаров, издадено от Евангелската църква в гр. Самоков. 31 декември 1919 г.

Кръщелно свидетелство № 169 на Никола Вапцаров, издадено от Евангелската църква в гр. Самоков. 31 декември 1919 г. (13 януари 1920 г.)
Виж още.....
Членска карта на Н. Й. Вапцаров от Съюза на българските писатели, издадена посмъртно

Издадена на 28.02.1947 г., подписана от председателя на СБП Л. Стоянов и от секретаря Мл. Исаев.
Виж още.....
Акт за встъпването на Никола Вапцаров в длъжност машинен техник в Изпитателната станция при МОСП и благоустройството

1 л. машинопис. Копие. Дата: 25.09.1940 г., гр. София.
Виж още.....
Заповед за назначаването на Н. Вапцаров за техник в Изпитателната станция при Гл. дирекция на ОСП и благоустройството

1 л. машинопис. Оригинал. Дата: 24.09.1940 г., гр. София.
Виж още.....
Рапорт на Никола Вапцаров за състоянието на парната инсталация в Екарисажното заведение и препоръки за подобрението й

1л. ръкопис с мастило. Оригинал. Дата: 21.11.1939 г., гр. София.
Виж още.....
Писмо от директора на Държавното екарисажно заведение до началника на Областната ветеринарна служба относно искания домашен отпуск от техника Никола Вапцаров

1 л. машинопис. Дата: 7.08.1939 г., София.
Виж още.....
Удостоверение, издадено на Н. Вапцаров, за размера на брутната му заплата като техник в Държавния екарисаж

1 л. машинопис. Дата: 4.08.1939 г., гр. София.
Виж още.....
Протокол на комисия в Държавното екарисажно заведение, с участието на Н. Вапцаров, за унищожаването на негодни кожи

1 л. машинопис. Дата: 4.01.1939 г.
Виж още.....
Писмо от директора на Държавното екарисажно заведение до началника на Областната ветеринарна служба за встъпването на Никола Вапцаров на служба техник в Екарисажа.

1 л. машинопис. Копие. Дата: 14.11.1938 г.
Виж още.....
Акт на Никола Вапцаров за встъпването му в длъжността техник в Държавното екарисажно заведение

1 л. машинопис. Оригинал. Дата: 1.11.1938 г., гр. София
Виж още.....
Протокол за членството на Никола Вапцаров в БКП - 5 май 1963 г.

2 с. машинопис. Дата: 5.05.1963 г.
Виж още.....
Отпускно свидетелство № 1 на Никола Вапцаров от Разложката смесена непълна гимназия с успеха и поведението му

Дата: 12 (25).07. 1926 г.
Виж още.....
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН

________________________________________

Н. Вапцаров-кореспонденция
Н. Вапцаров-кореспонденция : между трети лица
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Н. Вапцаров-кореспонденция : до него
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Н. Вапцаров-кореспонденция : от него
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН

________________________________________

Н. Вапцаров-спомени за него
Из едно писмо на майката на поета за последните дни на сина й
Вапцарова, Елена
Виж още.....
Спомени от Йорданка Радулова
Радулова, Йорданка
Пламенен поет-комунист, записани от Бойка Вапцарова през 02.1965 г., София
Виж още.....
Спомени от Атанас Попадиин
Попадиин, Атанас
Записан разговор с Атанас Попадиин, другар на Н. Вапцаров роден през 1908 г. в гр. Разлог. Разговора е от 02.10.1948 г. от гр. Разлог.
Виж още.....
Спомени от Димитър Лаз. Пицин
Пицин, Димитър Лаз.
Разговор записан с учителя от средното училище в гр. Банско, Димитър Лаз. Пицин на 04.10.1948 г.
Виж още.....
Спомени за Н. Вапцаров за времето 1926-1932 от Михаил Пешев
Пешев, Михаил
Всички листове са номерирани и подписани от автора. Той предоставя матерлиалите на Бойка Вапцарова през 11.1969 г. в София. Адрес на автора-ръкописно
Виж още.....
Из "Спомените на Христо Петров"
Петров, Христо
Без подпис и дата. Авторът е политзатворник по процеса на ЦК на БКП
Виж още.....
Спомен от Петър Божков Петров
Петров, Петър Божков
Съдържа и редактиран машинописен вариант с инв. 5818
Виж още.....
Спомени от Иван Димитров Пекарев
Пекарев, Иван Димитров
Ръкопис+копие машинопис с нанесени ръкописни поправки
Виж още.....
Една среща с Никола Йонков Вапцаров, свързана с два негови репортажа
Пейкова, Теодора
Предадени на Бойка Вапцарова на 20.04.1966 г.
Виж още.....
Спомени от Кирил Николов
Николов, Кирил
Копие без подпис
Виж още.....
Спомени от Елена Ненова
Ненова, Елена
С подпис
Виж още.....
Спомени от Пано М. Найденов
Найденов, Пано М.
Съученик на Н. Вапцаров в машинното училище
Виж още.....
Спомени от П. Найденов
Найденов, Пано М.
Виж още.....
Една страничка от спомените за Кольо
Николов, Кирил
Виж още.....
Спомени на Лазар Сапунджиев
Сапунджиев, Лазар
Авторат е съученик на Н. В. ат ММУ. Споменът е част от текст с номерация на стр. от 52 до 54.
Виж още.....
Никола Вапцаров
Спасов, Първан
Виж още.....
Първи впечатления
Джибрилов, Георги
Виж още.....
Македонският деятел Н. Вапцаров
Нанов, Стефан
Виж още.....
С песен на уста...

Виж още.....
Никола Вапцаров
Юруков, Мирчо
Виж още.....
Никола Ионков Вапцаров
Димитров, Б.
Виж още.....
Никола Ионков Вапцаров
Виденов, Ивайло
Виж още.....
Скандална история

Виж още.....
Незабравими спомени от другарите на Никола Йонков Вапцаров от книжно-мукавената фабрика в село Кочериново

Виж още.....
Спомени от дружбата ми с Никола Йонков Вапцаров
Чочев, Г.
Виж още.....
Спомени от сестрата на Вапцаров
Вапцарова, Райна Йонкова
Виж още.....
Едно посещение в дома на майката на поета Никола Йонков Вапцаров

Виж още.....
Спомени от др. Трайчо Костов
Костов, Трайчо
Виж още.....
Спомени от Милка Везюва
Везюва, Милка
Разказ от първата братовчедка по майчина линия на Н.В. от 04.1965 г.
Виж още.....
Спомени от Христо Минев
Минев, Христо
Съдържа и стих-я от Н. В. Авторът му е съученик от ММУ
Виж още.....
Спомени от Иван Масларов
Масларов, Иван
Виж още.....
Спомени от М. Маджаров
Маджаров, М.
Виж още.....
Спомени от Георги Куршумджиев
Куршумджиев, Георги
Записани разговори през 03.1948 г., Варна. Авторът е съученик от ММУ на Н. В.
Виж още.....
Спомени от Иван Г. Койчев
Койчев, Иван Г.
От 19.07.1958 г. машинопис
Виж още.....
Спомени от Димитър Зайков
Зайков, Димитър
Съдържа още "Вапцаров и Соболевата акция-1940 год." от 12.05.1967 г. Машинопис
Виж още.....
Спомени от Живко Живков
Живков, Живко
Машинопис
Виж още.....
Спомени от Георги Ст. Дяконов
Дяконов, Георги Ст.
От 23.09.1953 г. в Бургас-машинопис+копие машинопис
Виж още.....
Спомени от Иван Добревски
Добревски, Иван
Съученик на Н. В. от ММУ. Записан разговор на 10.11.1948 г., Варна. Машинопис
Виж още.....
Спомени от Димитър Динев
Динев, Димитър
Съдържа ръкопис-оригинал от 1946 г., София + п. с.
Виж още.....
Спомени от Н. Г. Данчов
Данчов, Н. Г.
Авторът е писател живущ в София
Виж още.....
Спомени от Янка Герчева
Герчева, Янка
Авторката е била квартирантка у Вапцарови. Записан разговор на 03.11.1948 г., Варна. Оригинал-машинопис с подпис от авторката от 09.11.1951 г.
Виж още.....
Спомени от Иван Рупов
Рупов, Иван
С подпис от 24.04.1979 г., Благоевград от автора
Виж още.....
Спомени от Георги Георгиев
Георгиев, Георги
Авторът е учител по бълг. език в ММУ на Н. В. Оригинал-ръкопис
Виж още.....
Спомени от Кирана Рупова Спасова
Спасова, Кирана Рупова
Машинопис с ръкописни поправки. Авторката е учителка.
Виж още.....
Спомени от Асен Васев
Васев, Асен
Поместено във в."Работническо дело", 06.12.1959 г., бр. 340, с. 4.
Виж още.....
Спомени от Недялко Братоев
Братоев, Недялко
Авторът е съученик на Н. В. от ММУ. Разговор зъписан на 11.03.1948 г., Варна
Виж още.....
Спомени от Димитър Битов
Битов, Димитър
Авторът е съученик на Н. Вапцаров от ММУ. Записан разговор но 02.11.1948 г. във Варна
Виж още.....
Спомени от Невяна д-р Тотю Андреева
Андреева, Невяна
Виж още.....
Спомени от Халей Чушков
Чушков, Халей
Авторът е съученик на Н. В. от ММУ. Записан разговор на 17.04.1948 г. във Варна
Виж още.....
Спомени от Иван Чучуков
Чучуков, Иван
Авторът е съученик на Н. В. от ММУ. Записан разговор в София на 06.05.1948 г.
Виж още.....
Спомени от Герасим Чочов
Чочов, Герасим
Записан разговор в гр. Горна Джумая от 05.10.1948 г.
Виж още.....
Спомени от Милка Славова Чакърова
Чакърова, Милка Славова
Съдържа машинописни стр. с ръкописни поправки с молив. Подпис на всяка страница от Из революционната дейност на Н. Вапцаров с инв. 5705 от авторката
Виж още.....
Спомени от Славка Григорова Халаджова
Халаджова, Славка Григорова
Виж още.....
Спомени от Живко Тодоров
Тодоров, Живко
Ръкопис с молив и машинопис от 20.07.1966 г.
Виж още.....
Спомени от Стойо К. Стойков
Стойков, Стойо К.
Съдържа спомени от 05.11.1948 г.
Виж още.....
Спомени за Никола Вапцаров
Ергински, Б.; Балев, Ангел; Василев, Асен
1. В-к "Пиринско дело"-Благоевград, бр. 85 от 21.07.1970 г. с текст от Б. Ергински; 2. В-к "Септември"-Ст. Загора, бр. 38 от 31.03.1984 г.-Утре ще бъде животът по-хубав -разговор с Бойка Вапцарова; 3. Кирил А. Попстефанов-Незаблавим другар и човек, копие от вестник;4. Ангел Балев- В-к "Отечествен фронт"-копие; 5. Асен Василев - Сърцето му беше пълно с любов-копие от в-к.; 6. Г. Чочев-Спомени от дружбата ми с Н. Й. Вапцаров-копие от в-к.
Виж още.....
Спомени от Георги Георгиев - съученик на Н. Вапцаров
Георгиев, Георги
Записан разговор във Варна на 18.03. и 01.04.1948 г.
Виж още.....
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН

________________________________________

Н. Вапцаров-снимки
Н. Вапцаров-снимки : други
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Н. Вапцаров-снимки : Бойка Вапцарова
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Н. Вапцаров-снимки : лични
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН

________________________________________

Н. Вапцаров-други документи
Бележка за П. К. Яворов, съставена от Никола Вапцаров, за проектирания от Македонския литературен кръжок сборник с творби на писатели, създаващи произведения за Македония
Вапцаров, Никола
1 л. машинопис.
Виж още.....
Снимка на ръкописен списък от Никола Вапцаров

Виж още.....
Различни броеве на в-к "Литературен критик"

Съдържа бр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, които са оригинали, а не фотокопия.
Виж още.....
Доклад на Георги Димитров, изнесен на VII конгрес на коминтерна

Заглавната страница на книгата е от съвсем друга област на знанието, а именно "Златната гривна " от Майн Рид.
Виж още.....
Документи и писма до редакцията на в-к "Литературен критик"

Съдържа квитанции, писма и опис.
Виж още.....
Интервю с Бойка Вапцарова

Виж още.....
Покана по повод тържествено честване за Никола Вапцаров от Националния комитет за защита на мира и СБП

Съдържа картонена покана и още две писма-покани по случай посмъртно връчване на наградата за защита на мира на Никола Вапцаров, като и трите са адресирани до Бойка Вапцарова.-3-12.1953 г.
Виж още.....
Покана от Съюза на славянските писатели

Поканата е адресирана до Бойка Вапцарова-29.11.1978 г.
Виж още.....
Декларация от Елена Вапцарова

Декларацията съдържа съгласието на Елена Вапцарова за това, че Бойка Вапцарова може да получи 1/2 от хонорара за Второто издание на Избрани стихатворения от Никола Вапцаров-фотокопие
Виж още.....
Част от Юбилейния сборник на Морското училище с данни за библиотеката

Съдържа с. 196-197 с данни за библиотеката
Виж още.....
Програма за концерта на Морското училище

Виж още.....
Фотокопия на документи относно библиотека "Звънче"

Описано 10 комплекта "Звънче". Списък-16.03.1936 г.
Виж още.....
Заглавна страница и разпределение на ролите в комедията "Под чехъл"

Виж още.....
Венчално свидетелство на Кирил Ил. Зехиров с кум Никола Вапцаров

Фотокопие-05.11.1923 г.
Виж още.....
Вратите не залоствай; Писмо
Сулпици, Фернардо; Вапцаров, Никола
Съдържа: "Вратите не залоствай" - военни песни на Н. Вапцаров за 5 ударни инструмента и два рецитиращи гласа; "Писмо"- за сопрано и пиано.
Виж още.....
Откъс от "Поема за Вапцаров" от Младен Исаев
Исаев, Младен
4 с. ръкопис.
Виж още.....
Музика на Четвърта симфония ("Вяра") от проф. Пенчо Стоянов по текстове на Никола Вапцаров.
Вапцаров, Никола; Стоянов, Пенчо
25 с. нотен запис, ръкопис.
Виж още.....
Музика на Любомир Пипков по стихотворението на Никола Вапцаров "Прощално"
Пипков, Любомир; Вапцаров, Никола
7 с. нотирана музика, ръкопис.
Виж още.....
Музика на Петър Ступел по стихотворението на Никола Вапцаров "Пролет"
Ступел, Петър; Вапцаров, Никола
8 с. нотен запис, ръкопис.
Виж още.....
Non chiudere la porta
Sulpizi, Fernardo; Andreani, Walter
За рецитиращ глас и 5 перкусионисти.
Виж още.....
Две песни на кубинския композитор Уалфридо Гевара по стихове на Н. Вапцаров ("Прощално" и "Борбата е безмилостно жестока")
Гевара , Уалфридо; Вапцаров, Никола; Матос, Хосе Мартинес
Съдържа и писмо от бълг. посолство в Куба.
Виж още.....
Ръкопис на стихотворението "На Елена Вапцарова" от Хасо Грабнер, на немски език.
Грабнер, Хасо
3 с. ръкопис, на нем. език.
Виж още.....
Музика на Георги Костов по стихотворението на Никола Вапцаров "Пролет"
Костов, Георги; Вапцаров, Никола
7 с нотен запис.
Виж още.....
Музика на Анастас Наумов по текстове на Никола Вапцаров
Наумов, Анастас; Вапцаров, Никола
6 с. нотен запис, ръкопис.
Виж още.....
Стихотворение на румънския поет Раду Лупан (Radu Lupan), посветено на Никола Вапцаров
Лупан, Раду
Ръкопис и машинопис. Дата: 16 декември 1977 г.
Виж още.....
Визитна картичка на Антон Попов

Виж още.....
Удостоверение за Антон Попов от Столична община

Удостоверение за Антон Попов от Столична община, че е отбил временната си трудова повинност. Дата: 31.05. 1938 г.
Виж още.....
В-к "Заря", бр. 6844 с разказа "Сама", в който са вмъкнати и предсмъртните стихове на Н. Вапцаров

Виж още.....
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров

________________________________________

Н. Вапцаров-творчески материали
Н. Вапцаров-творчески материали : други
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Н. Вапцаров-творчески материали : репортажи
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Н. Вапцаров-творчески материали : речи
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
Н. Вапцаров-творчески материали : стихотворения
Вапцаров, Никола Йонков
Виж още.....
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров

________________________________________

Н. Вапцаров-вещи
Еделвайс, подарък на Никола Вапцаров

Еделвайс, подарък на Никола Вапцаров
Виж още.....
Кратунка от дома на Никола Вапцаров

Кратунка от дома на Никола Вапцаров
Виж още.....
Глинено гърне с шарки и капак от дома на Никола Вапцаров

Глинено гърне с шарки и капак от дома на Никола Вапцаров
Виж още.....
Чиния с орнаменти, притежание на Никола Вапцаров

Чиния с орнаменти, притежание на Никола Вапцаров
Виж още.....
Албум със снимки на Никола Вапцаров

Виж още.....
Фрагмент от маса от дома на Никола Вапцаров

Фрагмент от маса от дома на Николаа Вапцаров
Виж още.....
Котелче за храна, притежание на Никола Вапцаров

Котел за храна, притежание на Никола Вапцаров
Виж още.....
Сукман с престилка и панагюрка, притежание на майката на Вапцаров Елена Вапцарова

Сукман с престилка и панагюрка, притежание на Елена Вапцарова, майка на Никола Вапцаров
Виж още.....
Кожени ръкавици, притежание на Никола Вапцаров

Кожени ръкавици, притежание на Никола Вапцаров
Виж още.....
Международна награда за мир - 1962.

Международна награда за мир - 1962, присъдена на Никола Вапцаров посмъртно.
Виж още.....
Книжка с произведения на Н. Вапцаров на чужди езици
Никола Вапцаров
Книжка с произведения на Н. Вапцаров, преведени на чужди езици.
Виж още.....
Печка от дома на Никола Вапцаров

Печка, пернишка, от дома на Никола Вапцаров
Виж още.....
Тефтерче "Рила"
Никола Вапцаров
Тефтерче "Рила" на Никола Вапцаров.
Виж още.....
Табакера с цигари на Никола Вапцаров

Табакера с цигари на Никола Вапцаров
Виж още.....
Кожен портфейл на Никола Вапцаров

Кожен портфейл на Никола Вапцаров
Виж още.....
Гаечен ключ на Никола Вапцаров

Железен гаечен ключ на Никола Вапцаров
Виж още.....
Железничарска куртка на Никола Вапцаров

Железничарска куртка на Никола Вапцаров
Виж още.....
Железничарска шапка на Никола Вапцаров

Железничарска шапка на Никола Вапцаров
Виж още.....
Посмъртна маска на П. К. Яворов

Посмъртна маска на П. Яворов
Виж още.....
Мека шапка (бомбе), притежание на Никола Вапцаров

Мека шапка тип бомбе, притежание на Никола Вапцаров
Виж още.....
Железничарско фенерче, притежание на Никола Вапцаров

Железничарско фенерче, притежание на Никола Вапцаров
Виж още.....
Писалка, притежание на Никола Вапцаров

Писалка, притежание на Никола Вапцаров
Виж още.....
Орден "Св. св. Кирил и Методий" I ст., с който е награден музеят "Никола Вапцаров"

Орден "Св. св. Кирил и Методий" I ст., с който е награден музеят на Никола Вапцаров.
Виж още.....
Бояджийска къща в Банско - 1937 г.
Добри Добрев
Добри Добрев. Бояджийска къща в Банско - 1937 г. Картина
Виж още.....
Менгеме от дома на Никола Вапцаров

Менгеме от дома на Никола Вапцаров.
Виж още.....
Магнетофон от дома на Никола Вапцаров

Магнетофон от дома на Никола Вапцаров.
Виж още.....
Възглавница от дома на Никола Вапцаров

Възглавница от дома на Никола Вапцаров.
Виж още.....
Алуминиева тенджера от дома на Никола Вапцаров

Алуминиева тенджера от дома на Никола Вапцаров.
Виж още.....
Кана от дома на Никола Вапцаров

Кана от дома на Никола Вапцаров.
Виж още.....
Дървен гравиран поднос от дома на Никола Вапцаров

Дървен гравиран поднос от дома на Никола Вапцаров
Виж още.....
Керамична чаша от дома на Никола Вапцаров

Керамична чаша, притежание на Никола Вапцаров.
Виж още.....
Цедка от къщата музей "Никола Вапцаров"

Цедка от КМ "Никола Вапцаров".
Виж още.....
Електрически котлон

Електрически котлон, намиращ се в КМ "Никола Вапцаров".
Виж още.....
Скулптура на Н. Вапцаров- прототип на паметник

Скулптура на Н. Вапцаров - прототип на паметник.
Виж още.....
Библиотечка от дома на Никола Вапцаров

Библиотечка от дома на Никола Вапцаров
Виж още.....
Из Банско - 1937 г.
Добри Добрев
Добри Добрев. Из Банско - 1937 г. Картина
Виж още.....
Печка от дома на Никола Вапцаров

Печка от дома на Никола Вапцаров
Виж още.....
Портрет на майката на Вапцаров - 1949 г.
Емилия Николова-Драгоева
Емилия Николова-Драгоева. Портрет на майката на поета - 1949 г.
Виж още.....
Картина "Площадът в Банско през 30-те години"
Григор Найденов
Гр. Найденов. "Площадът в Банско през 30-те години". Картина
Виж още.....
Макет на кораба "Дръзки"

Макет на кораба "Дръзки"
Виж още.....
Моряшка блуза на Никола Вапцаров

Моряшка фланелка на Никола Вапцаров
Виж още.....
Ютия на въглища с петле от дома на Никола Вапцаров

Ютия на въглища с петле от дома на Никола Вапцаров.
Виж още.....
Фрагмент от работно бюро от дома на Никола Вапцаров

Фрагмент от работно бюро то дома на Никола Вапцаров
Виж още.....
Фрагмент от легло от дома на Никола Вапцаров

Фрагмент от легло от дома на Никола Вапцаров
Виж още.....
Фрагмент от холна маса от дома на Никола Вапцаров

Фрагмент от холна маса от дома на Никола Вапцаров
Виж още.....
Радио Philips, саморъчно сглобено от Никола Вапцаров

Радио Philips, саморъчно сглобено от Никола Вапцаров.
Виж още.....
Обувки, притежание на Никола Вапцаров

Обувки, притежание на Никола Вапцаров.
Виж още.....
Статуетка на Вапцаров от ВНВМУ

Статуетка на Никола Вапцаров от Висшето военно-молско училище.
Виж още.....
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН

________________________________________

Н. Вапцаров-библиотека
На два фронта
Караславов, Георги
Виж още.....
Из стихотворението "На поета Вапцаров"
Стефанов, Георги
Виж още.....
Чудна е Македониа
Марковски, Венко
Виж още.....
Вкаменени сърдца
Светлинов, Борис
Виж още.....
Човекът от зоологическата градина
Светлинов, Борис
Виж още.....
Изкупителна жертва
Светлинов, Борис
Виж още.....
По-силна от смъртта
Светлинов, Борис
Виж още.....
На котва
Вълев, Матвей
Виж още.....
Тревожна планета
Исаев, Младен
Виж още.....
Горчив смях
Ничи Север
Виж още.....
Македония в песни
Станчев, Лъчезар; Мутафчиев, Радослав
Включва и стихотворенията на Никола Вапцаров "Песен" и "Хайдушка".. С предговор от Ал. Балабанов.
Виж още.....
Имот
Караславов, Георги
Виж още.....
Кавалът плаче
Караславов, Георги
Виж още.....
Победители
Караславов, Георги
Виж още.....
Земя
Стайков, Николай
Виж още.....
Тревога
Стрелков, Лозан
Виж още.....
Романтични песни
Траянов, Теодор
Виж още.....
Мечтател
Радевски, Христо
Виж още.....
Стихотворения
Райнов, Богомил
Виж още.....
Май
Маха, Карел Хинек; Георгиев, Емил; Русакиев, Симеон
Виж още.....
Фауст
Гьоте, Йохан Волфганг; Балабанов, Александър
Виж още.....
Петдесет репродукции
Шмиргела, Николай
Виж още.....
Буря над родината
Жаров, Ангел
С поправки на Никола Вапцаров по поемата "Безсъници" – с. 21.
Виж още.....
След дъжд
Гундов, Димитър
Виж още.....
Нови момичета
Карпаров, Александър
Виж още.....
Богомил Андреев
Гърчев, Иван
Виж още.....
Йордан Йовков
Василев, Григор
Виж още.....
Жална ми бабо, послушай!
Молеров, Димитър
Виж още.....
Принос към историята на Вътрешната македоно-одринска революционна организация
Русински, Никола
Виж още.....
Нови имена в литературата ни
Караславов, Георги
Засяга творчеството на Павел Вежинов, Емилиян Станев, Петър Славински, Никола Йонков и др.
Виж още.....
Мистер Твистер ; Война с Днепър
Маршак, Самуил; Радевски, Христо
Виж още.....
Любовна лирика в днешна Русия
Радевски, Христо
Виж още.....
Сборник в чест на Роза Попова и Маня Икономова

Издание на К-т за чествуване ден на Роза Попова и Маня Икономова,
Виж още.....
Философията на един охлюв
Аржентински, Иван
Виж още.....
Извън времето
Божилов, Божидар
Виж още.....
Свещеният огън
Северина
Виж още.....
Шлепове
Матеев, Пантелей
Виж още.....
Меридиани
Матеев, Пантелей
Виж още.....
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН

________________________________________

Н. Вапцаров-критически прочити
Вапцаров - вяра и самота
Каролев, Свилен; Димитрова, Маринели; Господинов, Георги
Виж още.....
Чили: поразително впечатление
Стоянов, Румен
Виж още.....
Отношението на Н. Й. Вапцаров към руската класическа и съветска литература
Русакиев, Симеон
Посочва се влиянието на български и руски поети и писатели върху творческото израстване на Вапцаров.
Виж още.....
В-к "Завой" и в-к "Шуменски общински вестник"

В-к "Завой", бр. 30 б. г., където е поместена рецензия на "Моторни песни", и в-к "Шуменски общински вестник", където е поместена първата стихосбирка на Никола Вапцаров от 07.10.1941 г.
Виж още.....
Никола Йонков Вапцаров и младежта
Тричков, Кръстю
Виж още.....
Никола Ионков Вапцаров
Александров, Васил
Виж още.....
Никола Ионков Вапцаров - 1909-1942 год.
Минков, Цветан
Виж още.....
Поет-борец-гражданин
Стоицов, Ст.
Виж още.....